افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, ورزشی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 17 جولای , 2017 لینک کوتاه خبر :

برگزاری برنامۀ آگاهی دهی از اضرارموادمخدر درمرکزاحیای امید

برنامۀ آگاهی

وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین، برنامۀ آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را برگزار کرد.

به مناسبت هفتۀ بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر که به اساس مصوبۀ شماره ۷ مؤرخ ۲۶/۴/۱۳۹۵کابینۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصویب و درج تقویم گردیده است؛ محفلی با شعار مواد مخدر؛ عامل بیش ترینه ناهنجاری های اجتماعی و قاتل خاموش بشریت است. بیایید در مبارزه با این پدیدهٔ شوم بسیج شویم!» درمرکز آموزش های فنی و حرفوی احیای امید؛ به اشتراک معینان وزارت های کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین، مبارزه با مواد مخدر، صحت عامه و مسوولین برخی از نهاد ها که در مبارزه با مواد مخدر، درمان معتادان، آموزش فن و حرفه و کاریابی برای آنان کار می نمایند برگزار گردید.

داکتر احمدشاه صالحی معین کار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین پیرامون موضوع سخنرانی نموده؛ گفت: مرکز آموزش های فنی و حرفوی احیای امید؛ یگانه مرکزی است که زمینۀ درمان و آموزش فنی و حرفوی را برای معتادان فراهم می نماید.

وی افزود: وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین تلاش می نماید که به اشخاص یاد شده زمینۀ کار را نیز فراهم نماید.

داکتر صالحی همچنان اضافه کرد که وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا و معلولین به عودت کنندگانی که به کشور برمی گردند؛ برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای را نیز فراهم می نماید و در آیندۀ نزدیک یک باب مرکز آموزش های فنی وحرفوی در ولایت ننگرهار از سوی این وزارت افتتاح خواهد شد.

آقای صالحی؛ از مسوولین نهادهای دولتی و سکتور خصوصی خواست که زمینۀ کار را برای معتادان صحت یاب شده و آموزش دیده فراهم نمایند تا معتادان بتوانند به زندگی عادی خویش برگشته؛ مصدر خدمت به خود، خانواده و جامعه گردند.

وی همچنان جایگاه رسانه ها و مردم را در آگاهی دهی عامه از اضرار مواد مخدر؛ نهایت مهم و ارزنده خواند.

دراین نشست؛ محترم فدا محمد پیکان معین وزارت صحت عامه، محترم سید فیصل حسینی معین وزارت مبارزه در برابر مواد مخدر و سایر سخنرانان؛ پیر امون اضرار مواد مخدر، چگونگی رویه با معتادان و بازتوانی آنان در جامعه صحبت نمودند.

گفتنی است که وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین در چهارچوب این نهاد؛ بخش تنظیم معتادان را داشته و در چند سال پسین به تعداد ۳۲۳۴ تن معتاد را ازکابل و دیگر ولایات کشور گردآوری نموده و به مراکز صحی گوناگون معرفی و پس از درمان؛ زمینۀ کار را نیز به آنان فراهم نموده است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار