- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برنامه وزارت مالیه برای افزایش عواید در سال جاری

وزارت مالیه

اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت گفت که حکومت سعی می‌کند در سال ۱۳۹۶ خورشیدی بیش از ۱۵۰ ملیارد افغانی از درک عواید به دست آورد.

او گفت: در سال روان جمع‌آوری ۱۳۵ ملیارد افغانی برای‌ ما هدف تعین شده‌است، اما تلاش‌ ما این است تا آخر سال یعنی تا ۳۰ قوس عواید به‌گونه بی‌سابقه افزایش یابد.

حکومت در سال گذشته جمع‌آوری ۱۳۲ ملیارد افغانی را هدف تعین کرده بود و عواید بیشتری را جمع‌آوری نمود.