- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برنامه آمریکا از بین بردن تدریجی مجاهدین است

داکتر عبدالله می گوید: در تصمیم گیری ها در برابر وی کوتاهی صورت گرفته است اما کرسی ریاست اجرایی حرف و جایگاه بی ارزش ندارد. به گفته وی ریاست اجرایی کرسی خیالی، تشریفاتی و تحفه سیاسی نیست. وی همچنین تاکید کرد که از عملکرد شش ماهه حکومت وحدت ملی اصلا راضی نیست و فرصت های زیادی از دست رفته است.
این در حالی است که گفته می شود اختلافات میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی افزایش یافته است اما ریاست ‌جمهوری هرگونه اختلاف نظر میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی را رد کرده است.

عبدالودود پیمان عضو مجلس نمایندگان در برنامه «خبرتودی» گفت: هم کرزی و هم اشرف غنی آدم های خوشبختی بوده اند که در دو دور، با داکتر عبدالله مواجه شدند، عبدالله آدمی بسیار با شخصیت است. صادق، بردبار و بسیار با حوصله است که در برابر کارشکنی های اشرف غنی تاب آورده است و از وی سخن برنیامده است.

وی در ارتباط با سخنان پست ریاست اجرایی و دست کم گرفتن آن توسط اشرف غنی اظهار کرد: در برابر داکتر عبدالله بسیار توهین آمیز برخورد می شود. نه دفترش معلوم است نه بودجه ثابت دارد، اکثر مصارف وی از جیب شخصی اش است. اشرف غنی با سیاستی که از غرب آموخته است زیگراگ حرکت می کند. اگر در شرایطی فشار آمد، نرمش نشان می دهد. اگر آمریکایی ها برایش چک چک کردند، با غرور و یکه تازی پیش می رود. داکتر عبدالله انسانی صادق است و فریبکار نیست. وی از فریبکاری و کارشکنی اشرف غنی خسته شده است.

پیمان در خصوص تک روی های اشرف غنی در برابر داکتر عبدالله عنوان کرد: به طور مثال از داکتر عبدالله تعهد گرفته بود که در کابینه جدید، فردی از کابینه گذشته نباشد. حالا خودش چند نفر از کابینه گذشته را آورده است؟ تعهد کرده بود که برای هر والی باید مشورت صورت بگیرد چند والی را بدون مشورت گماشت؟ همه والی ها را به یکباره سرپرست اعلام کرد و مملکت را به هرج و مرج گرفتار کرد. اتمر در کابینه گذشته بود. زاخیوال در تمام گمرک های افغانستان دزدی کرد. دزدی و فساد وزارت مالیه در کل دنیا معلوم است که هیچ کاری در برابر آن نکرد، بلکه از آن تقدیر هم به عمل آورد. والی های سه چهار ولایت را مقرر کرد هیچ گونه مشورتی با داکتر عبدالله نکرد. والی هرات را در یک روز بر کنار کرد و برگشت و به داکتر عبدالله هم چیزی نگفته بود.

وی در ارتباط با برنامه آمریکا برای از بین بردن تدریجی مجاهدین گفت: من از روز اول به استاد سیاف و داکتر عبدالله گفتم که آمریکا مجاهدین را نمی خواهد، همین طالب و داعش را هم که آورده اند با ما مجاهدین است که مخالف است. در همان ابتدای امر که آمدند مجاهدین را خلع سلاح کردند. چوکی هایی که به مجاهدین داده شد نمایشی و تشریفاتی بود. مجاهد حکمتیار بود که از صحنه به بیرون رانده شد، احمدشاه مسعود بود که شهید شد، استاد سیاف بود که به انزوا رانده شد.

این نماینده مجلس خطاب به رییس جمهور گفت: این آخرین بازی است که تو می کنی. اگر داکتر عبدالله از این نظام ناراضی شد خواهی دید که در مقابل تو چه کسانی هستند. امروز تو دعوی صلح با طالبان داری، طالبانی که هیچ وجه اشتراکی با تو ندارند. طالبان شاید با ما مجاهدین، وجه اشتراکی داشته باشند که ادعای دین داری می کنند و ما هم همین ادعا را داریم. تو باید به همان قرار دادی که با داکتر عبدالله امضا کرده ای بایستی وگرنه بعد از آن خواهی دید که چه می شود.