- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افتتاح برنامه‌ ملی میثاق شهروندی در بامیان

میثاق شهروندی [1]

این برنامه‌ با حضور والی بامیان، رییس احیا و انکشاف دهات بامیان، رییس امنیت ملی، رییس اطلاعات و فرهنگ، نماینده‌گان شورای ولایتی، رسانه‌ها، متنفذان و اعضای شوراهای انکشافی ولسوالی‌های ورس و پنجاب بامیان، رسماً آغاز به کار کرد.
والی بامیان حین آغاز برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی، این برنامه را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت احیا و انکشاف دهات عنوان کرد و گفت که باید از این برنامه‌ی ملی و بین‌الوزارتی به طور فزاینده برای بهبود زیربناهای بزرگ قریه یی استفاده کرد.
هم‌چنان رییس احیا و انکشاف دهات بامیان نیز درباره‌ی چگونگی، محتوا و تفاوت‌های این برنامه به مردم معلومات داد.
قرار است در ولسوالی‌های پنجاب و ورس بامیان 281 شورا تحت پوشش برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی قرار گیرند.