- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برف باری‌های شدید موجب مسدود شدن شاهراه سالنگ شده است.

برفباری

شاهراه سالنگ به دلیل برف باری‌ها و طوفان شدید به روی رفت و آمد مسدود است.

جنرال رجب آمر حفظ و مراقبت سالنگ‌ها گفت که در دو روز گذشته طوفان شدید در سالنگ‌ها جریان داشت و شام دیروز این شاهراه را بسته کردند.

 

او همچنان می‌گوید که تمامی وسایط که در مسیر شاهراه قرار داشتند، به جای امن انتقال داده شده و هیچ تلفات در سالنگ وجود ندارد.

 

وی گفت که تا بهتر شدن وضعیت، این مسیر به روی ترافیک بسته خواهد بود.