افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 20 نوامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

بررسی چگونگی پیشرفت کار عملی برنامۀ ملی میثاق شهروندی…

ارگ

 

رئیس‌جمهور کشور گفت که برنامۀ ملی میثاق شهروندی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف حکومت می‌باشد که روی‌دست گرفته‌شده‌است.

 

جلسۀ هماهنگی به‌منظور تسریع روند تطبیق برنامۀ ملی میثاق شهروندی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، با اشتراک وزرای صحت عامه، معارف، زراعت، اقتصاد، انکشاف دهات، سرپرست ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، شماری از معینان، مشاورین و همکاران تخنیکی، شب گذشته در ارگ دایر گردید.

 

در این جلسه، چگونگی پیشرفت کار عملی برنامۀ ملی میثاق شهروندی به‌بررسی گرفته‌شد. رئیس‌جمهور کشور گفت که برنامۀ ملی میثاق شهروندی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف حکومت می‌باشد که روی‌دست گرفته‌شده‌است. او افزود که این یک برنامۀ بین‌الوزارتی است و باید وزارت‌های مربوط به‌منظور هماهنگی بیشتر و تسریع روند تطبیق این برنامه به‌گونۀ مشترک تلاش ورزند.

 

محمدعیسی قدرت، به‌نمایندگی از وزارت انکشاف دهات، پلان عملی و تقسیم اوقات زمان‌بندی‌شده را جهت تطبیق برنامۀ ملی میثاق شهروندی به‌جلسه مطرح کرد.

 

پس از بررسی و بحث‌های همه‌جانبه در جلسه تأکید گردید که کارها به‌صورت لازم آن به‌خاطر تطبیق روند برنامۀ ملی میثاق شهروندی به‌پیش نرفته‌است و نیاز به‌هماهنگی و اقدامات بیشتر و جدی‌تر در زمینه می‌باشد.

 

دراین جلسه چنین فیصله گردید:-

 

1-    برنامۀ ملی میثاق شهروندی یک برنامۀ بین‌والوزارتی است و ایجاب می‌کند تا به‌خاطر هماهنگی بیشتر، یک بورد مشترک بین‌الوزارتی میان وزارت‌های مربوط تحت مدیریت وزارت مالیه ایجاد گردد.

 

بورد متذکره الی فراهم‌شدن شرایط تطبیق برنامۀ ملی میثاق شهروندی، هر ۱۵ روز و پس از پیشرفت کار طی یک ماه جلسه برگزار نماید. اتخاذ و تصویب تمام تصامیم در این زمینه، مربوط به‌همین بورد می‌باشد، بورد متذکره کمک می‌کند تا از روند آغاز برنامۀ ملی میثاق شهروندی مواظبت بهتر صورت گرفته و این روند به‌گونۀ دقیق آن اجرا گردد.

 

2-    کمیتۀ متشکل از معینان ایجاد گردد که این کمیته مسوولیت دارد تا روی شرایط تطبیق بهتر برنامه ملی میثاق شهروندی کار نماید و تمام پست‌های کاری و عمدۀ این برنامه را بررسی و پیشنهادات را به‌بورد وزرا به‌منظور نهایی‌سازی بسپارد.

 

3-    معین وزارت انکشاف دهات نقش مدیریت روزانۀ برنامۀ متذکره را به‌عهده دارد و به کمیتۀ معین‌ها و بورد وزرا درخصوص اجراآت‌ش  گزارش می‌دهد. معین وزارت انکشاف دهات لست افرادی را که در بخش رهبری برنامۀ همبستگی ملی نقش عمده داشتند و دارای تجارب کافی در این زمینه می‌باشند، ترتیب و به‌منظور بررسی به‌بورد وزرا ارائه نماید، تا ظرفیت نیز در این بخش حفظ گردد.

 

4-    پلان عمومی و واضح برای استخدام کارمندان مرکز و ولایات در برنامۀ ملی میثاق شهروندی ترتیب گردد. معین‌ها طی جلسات متعدد هماهنگی، جنبه‌های عملی چگونگی تسریع روند تطبیق برنامه ملی میثاق شهروندی را جستجو، و پیشنهادات را در زمینه به کمیتۀ وزرا طی یک هفته بسپارند، تا گزارش کامل آن در جلسۀ که قرار است هفتۀ بعد دایر گردد، ارائه شود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار