- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بررسی چالش ها ومشكلات صنعت كاران…

صنعت

 

مقامات عالي رتبه وزارت تجارت وصنایع در ميزمدور(سهولت در تجارت) اشتراک نمودند.

 

محترم محمد قربان حقجو معين امور تجارتي وزارت تجارت وصنايع با شماري از مقامات عالي رتبه حكومتي ؛سكتور خصوصي،تاجران،صنعتكاران،اساتيد پوهنتون ها در ميز مدور زير عنوان سهولت در تجارت وعرضه خدمات كه از سوي اتاق تجارت وصنايع افغانستان به همكاري مالي اداره سايپ برگزارشده بود اشتراك نمود.

در اين ميزچالش هاومشكلات كه از سوي صنعت كاران ومتشبثين در چهار ولايت كشور دريافت شده بود با مقامات حكومتي شريك نمودند.

معين تجارتي وزارت تجارت پس از استعماع همه اين چالش ها وعده هر نوع همكاري را در چوكات قوانين نافذه كشور وعده سپردند.