- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برخورد 2 موتر در شاهراه غزنی– قندهار!

قوماندان امنیه ولایت غزنی، زورآور زاهد گفت:حوالی ساعت 10 امروز صبح در مسیر شاهراه غزنی – قندهار و در ولسوالی به آب بند ولایت غزنی، یک حادثه ترافیکی اتفاق افتاد.
آقای زاهد گفت: در این سرک دو موتر مسافربری نوع 303 با هم رو در رو برخورد کرده که در نتیجه آن 14 تن زخمی شدند و تمام زخمی ها به شفاخانه ملکی ولایت غزنی منتقل شدند.
در طی چند سال گدشته این خونین ترین حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه غزنی – قندهار گزارش شده است.