- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

با پدیده برگشت مهاجرین باید واقع بینانه برخورد کنیم!

محقق

بگفته ریاست اجرائیه، باید روند برگشت مهاجرین افغان با توجه به شرایط موجود صورت گیرد.

معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در سمینار کابل اعلام کرد که با توجه با شرایط کنونی کشور، بازگرداندن پناهجویان افغان ظلم بزرگی در حق آنان است و باید دولت از حقوق آنها دفاع کند.

«محمد محقق» معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، در دومین سمینار علمی – تخصصی مهاجرت؛ فرصت‌ها و چالش‌ها گفت: کشورهای مدافع حقوق بشر پذیرای پناهجویان افغان باشند و دولت افغانستان نیز وظیفه دارد تا از حقوق‌ آنها دفاع کند تا پشت سیم‌های خاردار گیر نکنند و به زندگی آبرومندانه دست یابند.

محقق افزود:‌ افغان‌ها از روی هوس کشورشان را ترک نکرده‌اند بلکه حوادث تلخی این کشور، آنها را ناگزیر به مهاجرت کرد.

وی تأکید کرد: موضوع بازگشت پناهجویان باید واقع‌بینانه مورد بررسی قرار گیرد و در شرایط کنونی افغانستان ایجاب نمی‌کند که مهاجرین بازگردند.

محقق اظهارداشت که مشکل بازگشت پناهجویان افغان، تنها مسئله امنیت نیست بلکه زمینه کار نیز باید مساعد شود. جامعه جهانی باید با سرمایه‌گذاری زمینه کار ایجاد کنند و بعد به بازگشت مهاجرین اقدام کنند.

معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان تأکید کرد که در صورت عدم فراهم کردن این شرایط اگر پناهجویان افغان را بازگردانیم، ظلم بزرگی در حق آن‌ها خواهد بود ‌زیرا آنها تمام دارایی‌شان را از دست داده‌اند تا به امنیت نسبی دست پیدا کنند.

«سید حسین عالمی بلخی» وزیر امور مهاجرین افغانستان، نیز گفت: افغانستان بیش از هفت میلیون مهاجر در کشورهای منطقه و اروپایی دارد و مصمم هستیم که زمینه بازگشت مهاجرین را به صورت داوطلبانه و آبرومندانه فراهم کنیم.

وی اعلام کرد: در یک سال اخیر بیش از 600 هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند.

«محمدخان» معاون اول ریاست اجرایی افغانستان، هم ضمن تأکید بر شناسایی عوامل مهاجرت اظهار داشت: شهروندان افغانستان به دلیل ناامنی، بی‌عدالتی و فقر کشورشان را ترک می کنند و با از بین بردن این عوامل، زمینه بازگشت مهاجرین را فراهم کرد.

«عرفان الله عرفان» منشی پارلمان افغانستان، نیز با انتقاد از اتحادیه اروپا گفت: چرا زمانی که اروپا به کادر تخصصی نیاز دارند، مرزهایشان را باز و مردم را تحریک به ترک وطن‌شان می‌کنند اما به محض تکمیل نیروی کارشان، خواستار بازگشت مهاجرین می‌شوند. اتحادیه اروپا خود باعث ایجاد بحران مهاجرین شده است.

«مایا مراتونگا» رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگی گفت: نیمی از پناهجویانی که وارد کشورهای اروپایی شده‌اند، شرایط پناهندگی دارند اما باقی آنها باید به افغانستان بازگردند.

بر اساس معلومات وزارت مهاجرین، اخیراً تنها از پاکستان ۴۵۰ هزار تن به وطن برگشت کرده‌اند.

از سوی هم بر اساس توافق حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا تخمین زده می‌شود از میان ۲۵۰ هزار مهاجر افغان که به اروپا رفته اند، ۴۰ درصد آنان دوباره به افغانستان برگشت داده شوند.