- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

با مساعدت هند، میدان بازی کرکت در لوگرساخته میشود

میدان کرکت

طبق گزارشات رسیده کار ساخت یک میدان بازی کرکت در لوگر آغاز شده است…

در خبرنامۀ ولایت لوگر آمده‌است که محمد حلیم فدایی والی این ولایت گفته است، به هر یک از بازیکنان کرکت در این ولایت یک نمره زمین هم داده خواهد شد.

عاطف مشعل رئیس عمومی کرکت بورد گفته که هزینۀ ساخت میدان بازی کرکت در مساحت پانزده جریب زمین ۵ صد هزار دالر امریکایی می‌شود که از سوی هند پرداخته خواهد شد.