افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 22 ژوئن , 2015 لینک کوتاه خبر :

با این وضعیت همه بازنده ایم

بدبختانه اوضاع نابسامان و جنگ زدە افغانستان با ایجاد حکومت وحدت ملی نسبت به گذشته رو به وخامت می رود. متاسفانه هميشه ملت بی دفاع و مظلوم افغانستان قربانيان اين کشمكش ها و نا عاقبت اندیشی های نافرجام زمامداران بی کفایت خود بوده اند.

 

این مردم افغانستان اند که همیشه سنگ زيرين آسياب جامعه بی سرنوشت و مملكت ويران خويش را نظاره گر هستند بعد ازجريانات آشكارا و مسخرەه انتخابات رياست جمهوری که شايد در نحوە برگزاری، تقلب و عدم مراعات اساسات و نورم های قانونی، بی سابقه و بی مانند در تاریخ انتخابات جهان بوده است، نتايج رای گيری که بايد با امکانات زمانی معين محاسبۀ آرا اعلام مي گرديد، در اثر فساد و عدم صداقت و درايت کمیسیون انتخابات این موضوع به درازا کشيده شد. این و ضعیت که عامل اصلی آن نبود اصول انتخابات است نشر نتايج، عدم اعلام قطعی آن، یکی پی دیگری سبب يک حالت انتظار و رکود غير مطمین در بین مردم افغانستان گردید و اوضاع نا بسامان افغانستان شكل يک انرشی و عدم همكاري را حتی در بين گروه های وابسته به برگزاری انتخابات از قبيل ماموران حكومتی، ملل متحد و جامعۀ جهانی ببار آورد.

 

با عدم موجوديت نتيجه قطعی انتخابات، ثبات نسبی را هم در جامعه افغانستان متزلزل ساخت و روحيه بی اعتمادی فوق العاده ايرا جانشين همان حداقل باوری نسبی که مردم به حكومت و فعاليت اداری ولو باموجوديت فساد گستردۀ آن، داشتند، به نا اميدی وبی اعتمادی وحشت نای مواجه ساخت در شرایط امروزی طبقه تاجر، اهل کسبه، ماموران دولتی و تصدی های شخصی همه از فعاليت بازمانده و اجتماع در يک حالت ترس و وحشت از حوادث نا گواری که خدای ناخواسته در راه است، سردچار گشته اند.

 

در اين مورد نبايد فراموش نمود که نصاب تالار مجلس نمایندگان افغانستان که هميشه تهی از نماينمدگان ملت«؟!» مي باشد، اخيرا چنانكه تلوزيون های افغانستانی نشان مي دهد، به تعداد دو يا سه یا چند نفری محدود در هر قطار اول نشسته اند، يا چرت مي زنند و يا بين خود سر گوشی نموده نوشته های فیسبوک را به یکدیگر نشان می دهند نام خدا زنان نیز بیکار نیستند قصه سر قصه می گويند و بعضی ها ساجق می جوند، ملت این وضعیت را نظاره می کند هر کس به اندازه ای توان خود در خانه ملت کاری را انجام می دهد بعضی از وکيل صاحبان برای آرای شخصی بيرون شورای افغانستان مصروف می باشند. با اعلام برگزاری انتخابات یا دوام چهل سال کار برای نمایندگان مردم بحث و گفتگو می نمایند مردم هم نمی دانند چه کنند رهبران حکومت وحدت ملی در روز اول ماموریت خویش دست به قرآن کریم مانده با حضور داشت صدها نفر چنین سوگند یاد کردند.

 

بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. از استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را درراه سعادت و ترقی مردم افغانستان به کار برم. اینکه چقدر این سوگند را عملی کرده اند یا نکرده اند حاجت به تبصره نیست اما من می دانم در چنین وضعیتی تنها بی کفایتی و عدم مدیریت رهبری حکومت وحدت ملی تنها و تنها عامل اصلی نیست بلکه بيرون پردە آمريکا، انگلستان پاکستان و بعضی از کشورهای دیگر و حضور علنی و درد ناک نمايندگان آنان در جوار اقلاً ثبات و پايداری همين امنيت اندک با جرقه ای به خطر مواجه گردیده است. بهر حال، ما افغانستانی ها بدبختانه اگز از یک مشکلی نجات می یابیم مشکل دیگری دامنگیر ما می شود هنوز زخم های انتخابات ریاست جمهوری از بین نرفته اند که زخم دیگری بخاطر دوام کار پارلمان سر بلند کرده است این روزها در افغانستان درباره سرنوشت مجلس نمایندگان، این کشور اختلاف نظر وجود دارد بعضی از روزنامه‌ها و جراید به طور گسترده به موضوع “بی‌سرنوشتی پارلمان پرداخته‌اند. آنچه که در ماده 83 قانون اساسی افغانستان آمده مهلت کار مجلس در تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و پارلمان جدید شروع به کار می‌کند.

 

در جای دیگری از قانون اساسی گفته شده انتخابات مجلس نمایندگان در جریان 30 تا 60 روز قبل از پایان دور کاری مجلس نمایندگان برگزار گردد. این در حالی است که چند روز محدود مانده به اول ماه، سرطان از طرف دیگر معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه ها گفته است اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان، در دیدار با اقشار مختلف، تفسیر این ماده قانون اساسی را وظیفه دادگاه عالی افغانستان دانست و گفت که این موضوع به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد. اشرف غنی گفته است که هر تصمیمی در این راستا در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و در روشنایی اجماع و منافع ملی گرفته خواهد شد و هیچ‌گونه خلای قانونی” ایجاد نخواهد شد بهتر است منتظر باشیم تا ببينيم عاقبت نتيجه دوام یا عدم دوام کار پارلمان چه می شود متفکر دوم جهان در باره ای انتخابات پارلمانی چه معجزه اي را اعلان خواهد کرد.

 

دوام کار پارلمان یا برعکس آن اگر تصامیم خلاف ارزش های قانون اساسی گرفته شود چه عواقب را در قبال خواهد داشت ويرانی بنيادی و حالت متشنج فعلی، با سرکار شدن همان گروپ و گروه آزموده شده ای عصر تعجر و تنفر زمان طالبانی یا جنگ های خانمان سوزداخلی و اثر آن در خدمت همسايگان غدار افغانستان، این وضعیت ناهنجار و بی سر و سامان چگونه ترميم و اصلاح پذير خواهد گرديد؟! باری چون اوضاع دگرگون و کشمكش های داخلی با این کشتی شكسته در امواج آشفته سرگردان این سرزمین نمی دانم تنها من نیستم که تشویش دارم در این روز ها نه تنها مردم افغانستان در داخل، کشور بلكه تعداد زیادی از مهاجران در نقاط مختلف جهان، متاثر و پريشان عاقبت و سرنوشت مردم و مملكت می باشند.

 

بنابر آن درخواست و پيشنهادهای گوناگونی برای نجات افغانستان از اين حالت وخيم، باید هرچه عاجل تر ارایه گردد دیدگاه ها بخاطر نجات از بحران موجود چون همه می دانیم کشتی طوفان زده ای حکومت وحدت ملی در حال حاضر به گیل نشسته است مردم افغانستان بدون یک همدلی نمی توانند این کشتی شکسته را به سر منزل مقصود برسانند. این روزها متاسفانه روز های برد برد نیست به نزد دشمنان مردم افغانستان روز های باخت باخت است. هرچه عاجل تر به حکم وجدان و بخاطر سرنوشت آینده مردم خویش این باخت باخت را به طرف برد برد باید برد.

 

 

احمد سعیدی

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار