- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

باید واقع بین بود و انتظار معجزه نداشت

فساد یکشبه بوجود نیامده که در زمان کوتاه یک یا دوسال از بین برود. تا به حال حکومت آغاز درست و خوبی داشته است و باید همچنان قدم های درستی گذاشته شود تا بقای نظام با خطر مواجه نگردد.

 

بیش از دوهفته از یکصد روز نخست حکومت وحدت ملی می گذرد و در این مدت در راستای حکومتداری خوب فرمان های زیادی صادر شد و تاکید زیادی بر لزوم اصلاحات صورت گرفت. هر چند این کارها خوشبینی های زیادی را نسبت به حکومت وحدت ملی در بین مردم ایجاد کرد ولی برخی به این باورند که مشکلات زیادی پیش روی این حکومت وجود دارد.

علی احمد جلالی وزیر پیشین امور داخله در برنامه «یکصد روز نخست» گفت: بسیار زود است که در باره ی اجراییات یک حکومت در حالی که تازه آغاز به کار کرده است داوری کنیم. هم شعارهای دوران تبلیغات ریاست جمهوری و هم فرمان های صادر شده از سوی حکومت وحدت ملی هر دو امیدوار کننده است که بستگی به موفقیت وعملی شدن این برنامه ها دارد. مهمتر از همه این است که حکومت وحدت ملی خود را منسجم و هماهنگ بسازد و مشترکاً تصمیم گیری نمایند.

وی افزود: همه باید واقع بین باشیم مسایل و مشکلات پیش روی حکومت وحدت ملی بسیار عمده و پیچیده است کسی انتظار معجزه ندارد. مسایل افغانستان استراتژیک وعمیق است بنابراین راهکارهای آن نیز باید استراتژیک باشد و راه حل های عاجل نمی تواند راهگشا باشد.

به باور جلالی، کل برنامه های اشرف غنی که طی یکسال گذشته روی آن کار کردیم همگی راهبردی است اما موفقیت آن بستگی به این دارد که وسایل و امکانات عملی شدن آن تهیه می شود یا خیر. امکانات دولت فعلی بسیار کم است و مجبور است با امکانات کم کارهای بزرگ انجام دهد.

علی احمد جلالی در مورد مشکلات پیش روی حکومت فعلی گفت: حکومت وحدت ملی از گروه های مختلفی تشکیل شده و اولین و بزرگترین مشکل این است که چطور برنامه ها و گروه های مختلف را با یکدیگر طوری هماهنگ سازیم که در یک برنامه ی ملی شامل شود. دوم، این که امکانات عملی شدن این برنامه ها وجود خواهد داشت و جامعه بین المللی به وعده های خود جامه ی عمل می پوشاند یا خیر.

وزیر پیشین داخله اظهار داشت: اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله در موارد عمده توافق نظر دارند. مهم این است که مسایل کوچک این توافق نظر را خدشه دار نسازد. به طور مثال در هر جریان سیاسی در هر نقطه ی جهان دلبستگی های شخصی و گروهی وجود دارد ولی امیدوارم که تقسیم مقام و پست ها مبتنی بر صلاحیت و شایستگی باشد. هر چقدر حکومت بتواند اعتماد مردم افغانستان و جامعه جهانی را جلب کند مردم نیز با دولت همکاری خواهند کرد و جهان نیز تشویق به سرمایه گذاری و کمک به ما خواهند شد.

وی تصریح کرد: پیمان امنیتی یک اکسیر حیات نیست که تمام دردها را دوا کند. تا حدی می تواند کمک کند ولی نبود آن مشکلات زیادی را خلق می کرد. با خروج نیروهای خارجی از افغانستان تعدادی از افراد بیکار می شوند و بازار افغانستان با رکود مواجه خواهد شد. از سوی دیگر تعهدات جامعه بین الملل نیز تا سال 2017 ادامه دارد، اما در صورتی که امنیت کشور بهتر شود و نیازی به نیروهای امنیتی زیادی نباشد به این حجم از کمک های جهان نیز نیازی نخواهیم داشت.

جلالی با تاکید بر اصلاحات همه جانبه گفت: مسایل افغانستان نیاز به برخورد جامع دارد به این معناکه در تمام عرصه ها باید اصلاحات به طور جامع صورت بگیرد. مهمترین مساله، امنیت و بعد از آن اقتصاد افغانستان است و باید همزمان روی این دو معضل کار انجام شود. تا زمانی که ساختار و مشروعیت ساختاری را بوجود نیاوریم ایجاد اصلاح در آن ناممکن است. متاسفانه در 13 سال گذشته موضوع سهمیه بندی اشخاص و گروه ها در حکومت حل نشده است.

علی احمد جلالی در پاسخ به این سوال که جابجایی هایی که صورت گرفته چقدر بر اساس شایسته سالاری صورت گرفته گفت: در حال حاضر مشت نمونه ی خرورار نمی تواند باشد چون جابجایی های زیادی انجام نشده است. تا جایی که داکتراشرف غنی احمدزی را می شناسم و با وی کار کرده ام می دانم که اراده ی قوی برای مبارزه با فساد دارد.

فساد یکشبه بوجود نیامده که در زمان کوتاه یک یا دوسال از بین برود. تا به حال حکومت آغاز درست و خوبی داشته است و باید همچنان قدم های درستی گذاشته شود تا بقای نظام با خطر مواجه نگردد. در این راستا هماهنگی بین توسعه ی نظام و ریفورم باید بوجود آید.

وزیرداخله ی پیشین، کلید امنیت نهایی در کشور را وابسته به بقای نظام دانست و افزود: به همان اندازه که نظام دوام کند، امنیت نیز بیشتر می شود. مهمترین مساله این است که کلیه ی نهادها وظیفه ی خود را انجام دهند. به طور نمونه در درازمدت باید پولیس به عنوان نهاد تنفیذ قانون تربیت شود و ژاندارم نیز در ابتدا باید به عنوان پولیس آموزش ببیند و سپس وارد حوزه ی کاری ژاندارم گردد.