- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بازی کنان کرکت افغانستان سفیران سلامت شدند

بازی کنان کرکت افغانستان در میدان مبارزه با پولیو یا فلج گام میمانند و اینبار می روند به ولایت های کشور تا خانواده ها را تشویق کنند که کودک شان را بر ضد پولیو واکسین کنند.

 

یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای اطفال، تفاهمنامه دو صد و سی هزار دالر را برای عملی شدن این کمپاین در سراسر کشور با کرکت بورد افغانستان روز گذشته امضا کرد.

 

به گفته نماینده گان این اداره در افغانستان، این کمپاین از ولایت های ننگرهار و کندهار آغاز می شود و به دیگر ولایت های که این بیماری در کودکان دیده شده است، ادامه میابد.

 

“بالا جی” معاون یونیسف در کابل می گوید: مردم به ورزش کاران بیشتر دلبسته گی و باور دارند و این همه سبب می شود تا هشت میلیون کودک با کمک کرکت بازان افغان از بیماری فلج نجات یابند:

 

“این همان همکاری و مبارزه مشترک ما است که از نابودی بیماری فلج کودکان اطمینان می دهد.

 

نابودی این بیماری به مبارزه جدی و تلاش های فراوان نیاز دارد، ما خرسند هستیم که با چنین تیم برای مبارزه با فلج کودکان همکاری ما را آغاز کرده ایم.

 

جوانان تیم کرکت بورد افغانستان باید ثابت بسازند که یک کودک هم واکسین پولیو را رد نمی کند.”

 

از آغاز کمپاین واکسین پولیو در کشور یک هفته می گذرد و یونیسف می گوید نود درصد کودکان در افغانستان واکسین ضد فلج یا پولیو شده اند و این اداره می خواهد به همکاری کرکت بازان افغان ده درصد دیگر کودکان را زیر پوشش واکسین پولیو قرار دهد.

 

سازمان صحی جهان پیش از این و در روز آغاز کمپاین تطبیق پولیو در کابل از افزایش این بیماری در افغانستان نگرانی کرده و گفته که توجه این سازمان به مبارزه با این بیماری در افغانستان متمرکز شده است.

 

بر بیناد یافته های این سازمان در هشت ماه گذشته شش مورد بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است.

 

با این همه کرکت بورد افغانستان می گوید: برای ریشه کن ساختن این بیماری از کشور هر گونه تلاش را به کار خواهد برد و بازی کنان کرکت حاضر هستند تا جان هزارها کودک را از بیماری فلج نجات بخشند.

 

نسیم الله دانش رییس کرکت بورد افغانستان:

 

“این مسوولیت کرکت بورد افغانستان است تا برای نابودی این بیماری مبارزه کند.

 

اگر شما در کشورهای دنیا ببینید بیشتر بازیکنان و ورزشکاران هستند که برای انجام خدمات اجتماعی حتا پول مصرف می کنند.

 

خوشبختانه بازیکنان ما نیز برای انجام این خدمات قدم برداشته اند و می خواهند مسوولیت اجتماعی شان را ادا سازند و ما تلاش می ورزیم تا بیشتر از تعهدی که در تفاهمنامه با یونیسف داشته ایم فراتر قدم بگذاریم و برای نابودی این بیماری در افغانستان کار کنیم.”

 

جوانانی که پیش از این در میدان های رقابت بازی های کرکت می رزمیدند حال بر آن شده اند تا در کنار پیشبرد رقابت های شان خدمت اجتماعی نیز انجام دهند.

 

میرویس اشرف یکی از بازی کنان کرکت افغانستان می گوید: آرزو دارد تا با انجام این کار کودکان کشور را از بیماری فلج نجات بخشند.

 

سازمان صحی جهان می گوید که فراه، کنر، زابل، ننگرهار، هلمند و ارزگان ولایت های هستند که بیماری فلج کودکان یا پولیو در آنها 65 درصد افزایش یافته است.

 

این اداره می گوید: نابود سازی این بیماری به تلاش ها و همکاری مردم عام و ورزشکاران افغان نیاز دارد.