- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بازگشت دختران روبات ساز افغان به کشور

دختران روبات ساز افغان

بازگشت دختران روبات ساز با استقبال گرم شماری از مقام‌های حکومت و باشنده گان کشور روبه‌رو شده‌است.

این دختران در مسابقات جهانی روبات‌ سازی در بخش دست آوردهای شجاعانه توانستند، با کسب مدال نقره جایگاه دوم را کسب کنند.

شاگردان روبات ساز سودان جنوبی، مقام اول را به دست آوردند.

در این رقابت‌ها نماینده‌گان بیش از ۱۶۰ کشور اشتراک کرده بودند.