افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 19 ژوئن , 2016 لینک کوتاه خبر :

بازگشت داوطلبانه بیش ازیک هزار نفر مهاجر از ایران و پاکستان

وزارت امور مهاجرین

به اساس گزارش های رسیده از ادارات امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایات هرات، نیمروز، قندهاروکابل در جریان هفته گذشته، 1073 مهاجراز ایران و 32 نفر دیگر از پاکستان دواطلبانه عودت نموده اند.

به کفته رییس امور مهاجرین ولایت هرات، 5 فامیل شامل 27 نفر همراه با 983 نفر درروزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته از طریق مرز اسلام قلعه از ایران داوطلبانه برگشته اند .

به اساس یک خبر دیگرریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان نیمروز از بازگشت داوطلبانه 6 فامیل  شامل 31تن همراه با 93 نفر دیگر در روز سه شنبه هفته گذشته از طریق مرز میلک باایران خبر داده است.

یک گزارش دیگراز ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان قندهار حاکی است که 12 خانواده شامل 32 تن روز سه شنبه هفته گذشته از پاکستان به گونه داوطلب برگشته اند.

همچنان ریاست امور مهاجرین کابل گزارش داده است که چهار شنبه هفته گذشته 6 خانواده شامل24 نفر از کشور های ایران، پاکستان، هند و تاجکستان به گونه داوطلب برگشته اند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار