- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بازگشت بیش از ۶ هزار پناهجوی افغان از پاکستان به کشور

مهاجرین

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد می‎گوید که در۵ ماه گذشته بیش از۶ هزارپناهجوی افغان از پاکستان به کشور بازگشته اند.

مقام‎های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد می‎گویند که از آغاز سال روان میلادی تاکنون بیش از۶ هزار و ۶۰۰ پناهجوی افغان از خبر پختونخواه، بلوچستان، سند، پنجاب، اسلام آباد و آزاد کمیشیر پاکستان به کشور بازگشته اند و این روند ادامه دارد.

مقام‎های می‎افزایند که هنوزهم نزدیک به سه میلیون پناهجوی افغان در پاکستان به سرمی برد، اما به نظرمی‌رسد روند بازگشت آنان به کشور آهسته است.

بر بنیاد این نهاد، از آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون بیش از ۱۰.۶ میلیون تن به شمول افغانها از برنامه‌های آنان بهره می برند.

این نهاد می‎گوید که تاکنون ۳۰۰ پروژه به ارزش ۱۷۵ میلیون دالر در خیبرپختونخواه و بلوجستان عملی شده است.

این پروژه‎ها شامل فراهم تسهیل مردم در بخش صحی، آموزش، زیربنا و بخش امرار معاش به مصرف رسیده است.