بازدید محترم حمیدی ازمرکزعدلی وقضایی مبارزه با جرایم مسکرات ومواد مخدر

زمان انتشار : چهار شنبه, 31 می , 2017 , بخش : اجتماعی, اخبار, خبر ویژه , کد مطلب : 42699 , نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ,
+
-

لوی څارنوال

لوی څارنوال کشور از مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر بازدید کرد.

آقای حمیدی ضمن دیدار از دفاتر ( محاکم ابتدائیه و استیناف، ریاست های تحقیق،ابتدئیه،استینائی ونهائی څارنوالی اختصاصی مواد مخدر، مدیریت تدقیق بررسی و لابراتوار، ریاست اداری، مدیریت توقیفحانه و ریاست مطبوعات ) مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر با شماری از مسوولان این مرکز نیز ملاقات نمود. محمد عارف نوری رئیس عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به نماینده گی دیگر مسوولین، مرکزعدلی و قضائی را به معرفی گرفته و روی حدود صلاحیت های کاری این مرکز روشنی انداخت.

آقای نوری افزود که متهمین مسکرات ومواد مخدردر این مرکز بعد از مراحل تحقیق و تکمیل دوسیه جزائی بادرنظرداشت میزان جرم شان محکوم به جزا می شوند. درادامه این دیدار لوی څارنوال کشور روند کاری و دست آورد های مرکز عدلی و قضائی در امر مبارزه با قاچاقبران و مافیای مواد مخدر را قابل ستایش عنوان نموده افزود که این مرکز یکی ازبهترین اداره های به حساب می آید که می توان از روند کاری و تطبیق عدالت درآن با افتخار یاد کرد .

وی افزود:روند کاری،شفافیت ورسیدگی دقیق در روشنای با قوانین نافذه کشور در پیوند به دوسیه های جرایم مسکرات و مواد مخدر باعث آن شد تا حکومت با الگو برداری از این مرکز، مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری را ایجاد نماید. وی اضافه نمود تعهد برای مبارزه جدی با هر نوع جرایم مواد مخدر در سطح بالای حکومت وجود دارد و برای از میان برداشتن چالش ها فرا روی این پدیده شوم برنامه های روی دست است . در پاین این دیدارڅارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور حمایت شان را از روند کاری این مرکزو مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر درافغانستان اعلان نمود.

 

اشتراک گذاری »