افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 31 می , 2017 لینک کوتاه خبر :

بازدید محترم حمیدی ازمرکزعدلی وقضایی مبارزه با جرایم مسکرات ومواد مخدر

لوی څارنوال

لوی څارنوال کشور از مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر بازدید کرد.

آقای حمیدی ضمن دیدار از دفاتر ( محاکم ابتدائیه و استیناف، ریاست های تحقیق،ابتدئیه،استینائی ونهائی څارنوالی اختصاصی مواد مخدر، مدیریت تدقیق بررسی و لابراتوار، ریاست اداری، مدیریت توقیفحانه و ریاست مطبوعات ) مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر با شماری از مسوولان این مرکز نیز ملاقات نمود. محمد عارف نوری رئیس عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به نماینده گی دیگر مسوولین، مرکزعدلی و قضائی را به معرفی گرفته و روی حدود صلاحیت های کاری این مرکز روشنی انداخت.

آقای نوری افزود که متهمین مسکرات ومواد مخدردر این مرکز بعد از مراحل تحقیق و تکمیل دوسیه جزائی بادرنظرداشت میزان جرم شان محکوم به جزا می شوند. درادامه این دیدار لوی څارنوال کشور روند کاری و دست آورد های مرکز عدلی و قضائی در امر مبارزه با قاچاقبران و مافیای مواد مخدر را قابل ستایش عنوان نموده افزود که این مرکز یکی ازبهترین اداره های به حساب می آید که می توان از روند کاری و تطبیق عدالت درآن با افتخار یاد کرد .

وی افزود:روند کاری،شفافیت ورسیدگی دقیق در روشنای با قوانین نافذه کشور در پیوند به دوسیه های جرایم مسکرات و مواد مخدر باعث آن شد تا حکومت با الگو برداری از این مرکز، مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری را ایجاد نماید. وی اضافه نمود تعهد برای مبارزه جدی با هر نوع جرایم مواد مخدر در سطح بالای حکومت وجود دارد و برای از میان برداشتن چالش ها فرا روی این پدیده شوم برنامه های روی دست است . در پاین این دیدارڅارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور حمایت شان را از روند کاری این مرکزو مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر درافغانستان اعلان نمود.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار