افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 9 نوامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

بازدید سید حسین عالمی بلخی از شهرک باریک ولایت پروان

پروان

 

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و رییس انکشاف زون پایتخت که همراه با یک هیات به ولایت پروان سفر نموده بودند از شهرک باریک ولایت پروان و تطبیق پروژه های انکشافی در آن شهرک بازدید نمودند.

 

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان سید حسین عالمی بلخی هنگام بازدید ازآن شهرک گفت برای شهرک مهاجرین باریک آب واقع ولسوالی بگرام ولایت پروان 15 هزار نمره زمین اختصاص داده شده است که 13161 نمره زمین آن قبلا به عودت کنندگان ولایات پروان و پنجشیر توزیع گردیده است .

 

به گفته وی پروژه سرک سازی 14 کیلومتر سرک در این شهرک از سوی وزارت امور مهاجرین آغاز گردیده و همچنان پروژه های آبرسانی و برق نیز برای شهرک مذکور در نظر گرفته شده است .

 

وزیر امور مهاجرین خواهان سرعت و هماهنگی بیشتر  در تطبیق پروژه های انکشافی شهرک مذکور شد و به مسولین تخنیکی شهرک وظیفه سپرد تا کارهای شانرا سرعت بخشند .

 

همچنان الهام عمرهوتکی رییس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت هنگام بازدید از شهرک گفت بر اساس تفاهمنامه که با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان امضا شده است اداره مستقل انکشاف زون پایتخت مسولیت کارهای تخنیکی و توسعوی شهرک باریک آب را برعهده دارد .

 

وی گفت در کناری 15 هزار نمره زمین قبلی،با 13 هزار نمره دیگر این شهرک توسعه داده می شود و کارهای عملی آن آغاز گردیده است .

 

وزیر امور مهاجرین بعد از بازدید این شهرک ،همراه با هیات معیتی ،عازم چاریکار مرکزولایت پروان گردید و با والی پروان وسایر مقامات آنولایت ملاقات نمود .

 

عالمی بلخی در نشست که در مقر ولایت پروان برگزار گردیده در صحبت با انجینیر محمد عاصم والی آنولایت ،هدف سفر شانرا بازدید از شهرک باریک آب و تطبیق پروژه های انکشافی در آن محل خواند.

 

وی در صحبت با والی ولایت پروان گفت حکومت افغانستان برای سرپناه 50 هزار عودت کننده زون پایتخت ،منطقه گوسفنند دره ولسوالی بگرامی را در کابل و توسعه 13 هزار نمره زمین در شهرک باریک آب را درنظر گرفته است .

 

عالمی بلخی  افزود برای سرپناه 30 هزار عودت کننده ولات های مشرقی ،مناطقی در ولسوالی های بهسود و کوت ولایت ننگرهار در نظر گرفته شده است که برای فامیل های مستحق عودت کننده براساس فرمان 104 رییس جمهور در ولایت های خود شان یک نمره زمین توزیع خواهد شد .

 

والی ولایت پروان وزیر امور مهاجرین و هیات همراه شان را به ولایت پروان خوش آمدید گفته و از اقدامات وزارت امور مهاجرین برای فراهم ساختن زمینه سرپناه برا ی عودت کنندگان ولایت پروان سپاسگذاری نمود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار