- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بازداشت چندین کارمند ارشد دولت افغانستان به اتهام فساد مالی

[1]

لوی سارنوالی دستور بازداشت 13 تن از کارمندان دولت به شمول 9 کارمند وزارت مالیه را صادر کرده است.
مقام های در لوی سارنوالی گفته اند که این افراد صبح امروز (شنبه) بازداشت شده و تحت نظارت قرار گرفته اند.
وزارت مالیه ضمن تائید بازداشت شماری از کارمندان این وزارت، اقدام لوی سارنوالی در این زمینه را غیر قانونی خوانده است.

لوی سارنوالی گفته است که این افراد به اتهام اختلاس 25 میلیون افغانی از بودجه مالی چند پروژه روستایی، گرفتار شده اند.
وحید الله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه به خبرگزاری بخدی گفت که لوی سارنوالی به جای بازداشت دو متهم اصلی فساد مالی، شماری از کارمندان این وزارت را بازداشت کرده است.
او می گوید، دو متهم اصلی اختلاس پول دولت، کارمندان اداره ارگان های محلی است که در حال حاضر فراری هستند.
تا هنوز اسامی کارمندان بازداشت شده دولت افشا نشده اما گفته شده که سه تن از این افراد، سمت ریاست را داشته اند.
واکنش وزارت مالیه
سخنگوی وزارت مالیه، بازداشت کارمندان این وزارت را غیر قانون خوانده گفت که این افراد بنا به یک ادعا بازداشت شده اند.
او می گوید، کشاندن این موضوع در مطبوعات، در شرایطی که هنوز اتهامی در مورد این افراد مطرح نیست، توجیه قانونی ندارد.
این در حالی است که افغانستان، از نظر فساد اداری در میان کشورهای جهان، جایگاه دوم را دارد.
هرچند، حکومت در ده سال گذشته کمیسیون های مختلفی را در راستای مبارزه با فساد اداری ایجاد کرده اما هنوز هم فساد اداری از چالش های عمده در افغانستان به شمار می رود.

پیش از این بار ها شماری از کشورهای جهان هشدار داده اند که در صورت عدم مبارزه جدی با فساد اداری، آنان کمک های خود به افغانستان را قطع خواهند کرد.
خریداری قصرها و خانه ها قیمتی در دُبی از سوی برخی افراد و مقام های دولتی، موضوعی است که هر از گاهی دولت افغانستان و شماری از کشورهای کمک کننده، به آن اشاره کرده اند.
سال گذشته (1390) رئیس جمهور کرزی در روز جهانی مبارزه با فساد اداری، تلویحاً به همین موضوع (خریداری خانه های قیمتی در دُبی) اشاره کرد و خطاب به این افراد گفت که به جای دُبی در داخل کشور (افغانستان) قصرها و بلند منزل بسازید.
این در حالی است که شماری از کارمندان ارشد دولتی از جمله وزیر انرژی و آب به اختلاس میلیون ها دالر از پول های دولتی متهم هستند.

بخدی