- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بازداشت دو دادستان به اتهام رشوه ستاني

[1]

دو دادستان از سوي موظفين امنيت ملي ولايت جوزجان، هنگام گرفتن رشوه بازداشت شدند. اين دو دادستان باالفعل گرفتار شده اند.
محمد يما، مسؤل مطبوعاتي ولايت جوزجان گفت كه در گذشته شكايت هايي مبني بر اخذ پول در رياست دادستاني و محكمه و جود داشت و بالاخره دو تن از دادستانان از سوي موظفين رياست امنيت ملي با بيست هزار افغاني باالفعل گرفتار گرديدند.
به گفته مسؤل مطبوعاتي ولايت جوزجان، تحقيقات بيشتر در مورد جريان دارد.