- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بازداشت به اتهام جلب و جذب افراد در القاعده

[1]

دادستانان آلماني مي گويند، آنها يك جوان بيست ساله افغانستاني را به جلب و جذب افراد در گروه القاعده، متهم كرده اند.اداره دادستاني فدرالي آلمان روز سه شنبه گفت، اين فرد به نام اميد متهم شده است كه در سال هاي 2010 و 2011، شصت پيام و تصاوير ويديويي را در صفحه اينترنتي القاعده گذاشته است.
به گفته دادستانان اين پيامها مسلمانان را به مبارزه مسلحانه عليه دشمنان اسلام و جذب در گروه القاعده تشويق مي كند.