- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بازتاب پايان اجلاس سران جنبش عدم تعهد در مطبوعات کشور

 

 

 

 

 

 

 

روزنامه سخن جديد در شماره امروز خود با اشاره به بيانيه پاياني اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران نوشت: کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد به اتفاق آرا از حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حمايت کردند و تحريم هاي يک جانبه آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران را مورد نکوهش قرار دادند.

اين روزنامه نوشت: کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد مخالف دخالت خارجي در امور سوريه هستند.

روزنامه ماندگار نيز به حضور دبير کل سازمان ملل و محمد مرسي در اجلاس سران جنبش عدم تعهد اشاره کرد.