افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 20 سپتامبر , 2014 لینک کوتاه خبر :

این خزانه خالی است یا سوراخ؟

عمر زاخیلوال و مارک باودان که کنار ظرف خزانه ملی چمباته زده اند و یکی یکی سکه ها و دالرهای رفته از چنگ شان را می شمرند به سکه های چسبیده به در و دیواره ظرف کاری نداشته و اعلام می کنند که آی ملت بشتابید که خوردند و بردند و ماندید.  

خزانه ملی تحت عنوان بیت المال یا سرمایه ملی کسب شده از کمک های خارجی، ثروت عمومی و گمرک متعلق به ارگ نشینان و خواص کابل، به نقل از برخی همچون رییس جمهور مملو از دالر امریکایی و افغانی است و به گفته وزیر مالیه و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، خالی است.

چندی قبل وزیر مالیه اعلام و ابراز نگرانی کرده بود که خزانه خالی است و معاش کارمندان دولتی را کفاف نمی دهد و مجبور به تعدیل نیرو می شویم. بدنبال آن مارک باودن نیز کمبود پول نقد را مشکلی جدی می داند و بر رفع هرچه سریعتر آن تاکید می ورزد.

در همین اثنا، حامد کرزی به ملت اطمینان می بخشد که مشکل کمبود اعتبار و بودجه نه فقط برای معاش کارمندان دولتی که برای مصارف عمومی نداریم و حکومت جدید می تواند با خیال راحت در 6 ماه نخست کارش به سیاست و امنیت بپردازد و غم پول نداشته باشد.

با این تفاسیر بدین جا می رسیم که این خزانه خالی است یا سوراخ؟! اگر اینچنین هردو طرف با اطمینان روی سخن خود پای می فشارند در نتیجه مشکل از چنددستگی حکومت و عدم هماهنگی با نهادهای بین المللی مستقر در کابل نیست بلکه مشکل در خود خزانه است.

خزانه سوراخ است به گونه ای که درحال تخلیه شدید و ناگهانی در آخرین روزهای حکومت نیمه مشروع قرار دارد و حامد کرزی سکه ها و اسکناس های باقی مانده بر در و دیوار ظرف خزانه را می بیند اما سوراخ های هزار تو کف ظرف را نمی نگرد.

در همین راستا عمر زاخیلوال و مارک باودان که کنار ظرف خزانه ملی چمباته زده اند و یکی یکی سکه ها و دالرهای رفته از چنگ شان را می شمرند به سکه های چسبیده به در و دیواره ظرف کاری نداشته و اعلام می کنند که آی ملت بشتابید که خوردند و بردند و ماندید!

به مصرف رسیدن 66 درصد از بودجه استراتژی انکشاف 5 ساله معادل 15.6 میلیارد دالر و نیز 28 میلیارد افغانی عایدی گمرک با 10 درصد کاهش نسبت به سال گذشته اعداد و ارقامی نیست که توجیه گر تشویش افکار عمومی از رکود اقتصادی قریب الوقوع افغانستان باشد چرا که آنان فقط یک ندا می شنوند: خزانه ملی سوراخ است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار