- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ایجاد ترمینل مجهز تراسپورتی در ولایت لغمان

وزیر ترانسپورت افغانستان می‌گوید، در ولایت لغمان ترمینل مجهز تراسپورتی ایجاد خواهد شد.

 

محمد الله بتاش این سخنان را روز شنبه در دیدار با عبدالجبار نعیمی والی لغمان بیان داشت.

 

بر اساس گزارش های رسیده از محل، عبدالجبار نعیمی در این دیدار پیشنهاداتی را به هدف پیشرفت این ولایت با وزیر ترانسپورت در میان گذاشته است.

 

گفته شده که این پیشنهادات شامل پنج نماینده‌گی مدیریت ترانسپورت، ایجاد تعمیرات، اکمال تصدی ملی بس، اهدای ملی بس ها به ولایت لغمان، فراهم کردن سهولت و وسایل مسلکی و تخنیکی مدیریت هواشناسی و ایجاد میدان هوایی می‌باشد.