افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 15 ژوئن , 2016 لینک کوتاه خبر :

ايلخاني: بهتر بود فرمان اصلاحات انتخاباتي تصويب مي شد

صفورا ايلخاني

عضو پارلمان افغانستان گفت: با توجه به اوضاع حاکم در افغانستان بهتر بود فرمان اصلاحات انتخاباتي تصويب مي شد.
صفورا ايلخاني افزود، مخالفان اين فرمان با استدلال هاي قانوني که داشتند، فرمان را در مغايرت با قانون اساسي مي دانستند و نسبت به تاخير در فرستادن آن به پارلمان نيز اعتراض داشتند.
صفورا ايلخاني گفت، نمايندگان معترض به اين فرمان معتقدند همه چيز در حکومت وحدت ملي بين چند نفر مشخص که در راس حکومت قرار دارد و اطرافيان آن ها تقسيم شده است بنابر اين پارلمان آينده هم بر اساس آراي واقعي مردم تشکيل نخواهد شد.
وي افزود، انتخابات پارلماني بايد برگزار شود و اين حکومت که فعلاً روي کار است بايد مورد حمايت قرار گيرد.
به گفته ي ايلخاني آن دسته از نماينده گاني که موافق تائيد فرمان بودند به خاطر منافع افغانستان و مردم اين کشور، اجراي شرطي که کشورهاي کمک کننده براي ادامه ي کمک هاي خود گذاشته اند و به خاطر اينکه انتخابات امسال(2016) برگزار شود مي خواستند اين فرمان تائيد شود.
ايلخاني گفت، اکنون که اين فرمان با اکثريت آراء از سوي پارلمان رد شده اين خطر وجود دارد که کنفرانس بروکسل ارمغان خوبي براي افغانستان نداشته باشد زيرا شرط کشورهاي کمک کننده هنوز عملي نشده و اين ضربه اي براي مردم افغانستان است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار