افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 8 آگوست , 2016 لینک کوتاه خبر :

اولویت مساعدت باید با عودت کنندگان بدون مدرک باشد!

وزارت امور مهاجرین

 

بعد ازظهر یکشنبه وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان درملاقات با رئیس دفتر اداره برنامه غذایی جهان گفت: بازگشت کنندگان بدون مدرک آسیب پذیرتر هستند…

 

در این دیدار تعارفی، سید حسین عالمی بلخی گفت که اداره WFP شناخته ترین موسسه کمک کننده برای مردم افغانستان است.

 

وی خواهان همکاری اداره WFP برای عودت کنندگان بدون مدرک گردیده اظهار داشت که بازگشت کنندگان بدون مدرک آسیب پذیرتر هستند و باید با توجه به و ضعیت آنان برای ایشان مساعدت صورت گیرد.

 

آقای مک رئیس دفتر نمایندگی اداره برنامه غذایی جهان در افغانستان در این دیدار از توسعه و گسترش روابط دو نهاد سخن گفته و در رابطه به مساعدت برای بازگشت کنندگان گفت که WFP مصصم است برای موثریت بیشتر جلب کمک ها، با هماهنگی وزارت امور مهاجرین به طور مشترک از دونر تقاضای مساعدت نماید.

 

همچنان مو صوف از سفر رئیس عمومی دفتر برنامه غذایی جهان که قرار است در اواخر ماه اگست سال جاری به افغانستان بیاید نیزیاد آوری نمود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار