- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اهمیت تطبیق پروژه راه ابریشم برای افغانستان

اگر چه گفته می شود که کشورهای دخیل در پروژه راه ابریشم، برای انتقال اموال تجاری شان از طریق افغانستان علاقمندی نشان نمی دهند، اما حکومت افغانستان تطبیق این پروژه را نه تنها برای این کشور بلکه برای منطقه نیز مهم می داند.
مقامات وزارت فواید عامه افغانستان می گوید که کار بازسازی راه ابریشم جریان دارد و برخی پیشرفت ها نیز در آن صورت گرفته است.

آنان با ابراز اینکه ۴۰ درصد خط آهن این پروژه از افغانستان می گذرد و آنها در این مورد تحقیقات خود را تکمیل نموده اند، می افزایند که در جریان چند ماه آینده کار ساخت خط آهن که ترکمنستان را با افغانستان وصل خواهد کرد نیز تکمیل خواهد شد.

انجنیر محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان روز گذشته در مورد کار این پروژه چنین گفت:

“جلسه که دو روز پیش با حضور سفرای همین پنج کشور در کابل داشتیم دوباره سر همین موضوع تأکید صورت گرفت و تمام کشور ها تأکید کردند که آنها همین راه را تعقیب می کنند.”

به گفته آقای بلیغ، به اساس تعهد قبلی دولت ایران در حال حاضر کار بخش اول و دوم این پروژه ادامه دارد.

در همین حال مسئولان وزارت تجارت افغانستان م یگویند که این راه می تواند در پیشرفت بخش های مختلف به افغانستان مفید تمام شود.

آنها می گویند که با ساخت راه ابریشم فاصله میان افغانستان و کشورهای دیگر کوتاه شده و تاجران افغان و بین المللی می توانند با استفاده از این راه کار های تجارتی و سایر کار های خود را پیش ببرند.

مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت روی اهمیت این راه تأکید کرده، گفت:

“مطمئن هستم که در قدم نخست کوتاه ترین و مصئون ترین راه است و از این راه می توانیم به کمترین راه یعنی دو هزار و پنج صد کیلومتر راه ما بتوانیم به بازار های اروپا دسترسی پیدا کنیم تطبیق.”

اگر چه گفته می شود که کشورهای دخیل در پروژه راه ابریشم، برای انتقال اموال تجاری شان از طریق افغانستان علاقمندی نشان نمی دهند، اما حکومت افغانستان تطبیق این پروژه را نه تنها برای این کشور بلکه برای منطقه نیز مهم می داند.

راه ابریشم یک راه تاریخی میان چین، هند و اروپا است که اکنون یکبار دیگر برای بازسازی مجدد آن تلاش های شدت گرفته است.

اخیراً رئیس جمهور غنی نیز در جریان سفرش به چین در صحبت با مقامات چینایی روی ساخت این راه تأکید نموده بود.

در همین حال خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان می گوید، راه ابریشمدر بخش ترانزیت و تجارت از اهمیت خاص برخوردار است و حکومت افغانستان باید برای احیاء آن شرایط لازم را مساعد سازد.

آقای الکوزی افزود:

“اگر راه ابریشم از راه افغانستان بگذرد، این یک راه بهترین است، افغانستان را با اروپا وصل می کند، راه افغانستان با خلیج، از راه خلیج به بحیره سیاه و از آنجا به اروپا آزاد می‎شود، پس این برای افغانستان بسیار مهم است، من امیدوار هستم که دولت در این مورد توجه خاص داشته باشد و این قرارداد ها نباید در گوشۀ از کاغذ ها و سخنان باقی بماند، بلکه اقدام عملی باید صورت گیرد.”

قبل از این رئیس جمهورغنی گفته بود که تلاش می‌کند تا افغانستان از لحاظ ترانزیتی به یک دهلیز میان آسیای جنوبی و آسیای میانه مبدل شود.

وی در جلسات متعددش تأکید کرده است که افغانستان از لحاظ جغرافیایی موقعیت قابل ملاحظۀ دارد و باید از این موقعیت برای پیشرفت اقتصادی استفاده شود.