- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

انهدام یک پایه برق در ولایت بغلان

کابل بخاطر انهدام پایه های برق وارداتی در ولایت بغلان بیشتر از ۲۰ روز است که شب های تاریک را تجربه می کند.

ریاست برق ولایت بغلان می گوید مخالفان مسلح دولت با منفجر ساختن ماین یک پایه دیگر برق وارداتی تاجکستان را نیز تخریب کرده اند.

پایه برق وارداتی تاجکستان که به تازه گی منهدم شده است، در قریه باشی الله داد ولسوالی بغلان مرکزی موقعیت دارد و ریاست برق بغلان می گوید که این پایه ۱۵۰ میگاوات برق را از تاجکستان به افغانستان انتقال می داد که پنجاه درصد آن به کابل می رسد.

غلام حسین حیدر رئیس برق ولایت بغلان می گوید که تا کنون برای بازسازی این پایه اقدام نشده است زیرا مقام های این ولایت، اولویت را برای ساخت پایه های برق وارداتی ازبکستان که در منطقه دند شهاب الدین منهدم شده است، داده اند.

وی گفت:

“پایه یی که از سوی مخالفین تخریب شده است، پایه برق وارداتی تاجکستان است که در بغلان مرکزی موقعیت دارد و توسط ماین منهدم شده است.

ما به بازسازی پایه های برق وارداتی ازبکستان در دند غوری اولویت دادیم و پس از آن میرویم دنبال بازسازی این پایه.”

از تخریب نخستین پایه برق وارداتی ازبکستان در منطقه دند شهاب الدین، حدود یک ماه می گذرد. اما هنوز این پایه ها بازسازی نشده و مخالفان مسلح دولت دو پایه دیگر را نیز در این منطقه منهدم کردند.

انهدام این پایه ها کابلیان را از داشتن برق بی بهره ساخت، این وضعیت واکنش ها را از سوی مردم و فعالان مدنی به همراه شد و تصمیم بر آن شد تا مقدار کمی برق حرارتی به بخش های مختلف کابل رسانیده شود.

اما اکنون که با پیشروی نیروهای امنیتی در این منطقه، از بازسازی پایه های برق وارداتی ازبکستان به کابل امیدواری ها بیشتر شده است، مقام های برق ولایت بغلان می گویند که با منهدم شدن پایه ی برق وارداتی تاجکستان، کابل از ۴۰ درصد برق بی بهره شده است.

با این همه والی بغلان می گوید، نیروهای امنیتی برای بازسازی سه پایه برق وارداتی ازبکستان در دند شهاب الدین پیشروی داشته اند و لین خط انتقال برق به کابل به زودی وصل می گردد.

عبدالستار بارز، والی بغلان در این باره گفت:

“کارمندان شرکت برشنا هم از کابل، از بغلان و از مزار در دندغوری در حال بازسازی پایه های برق وارداتی ازبکستان هستند و موضوع تخنیکی است و انشاالله به زود ترین فرصت این برق دوباره به کابل وصل خواهد شد.

و ما اطمینان کامل داریم که نیروهای امنیتی قهرمان ما توانایی پیشبرد عملیات و پاکسازی ساحه از وجود مخالفین را دارند و هم اکنون گام به گام ساحه را از وجود مخالفین و ماین های جاگذاری شده در حال پاکسازی هستند.”

پیش از این مقام های امنیتی بغلان گفته اند که انهدام این پایه ها کار مخالفان مسلح دولت بوده است. این گروه با جابجا سازی ماین در راه های منتهی به این پایه ها تلاش می ورزند مانع رسیدن نیروهای امنیتی به این پایه ها شوند، اما طالبان گفته اند که تخریب این پایه ها کار آنان نیست.

با این همه والی بغلان می گوید که مخالفان مسلح دولت با این کار شان نمی توانند مردم و یا نیروهای امنیتی را به چالش بکشند.

او می گوید: هم اکنون نیز نیروهای امنیتی با هرگام پیشروی که در این ولایت داشته، تلفات سنگین را به این گروه وارد ساخته اند و نیروهای امنیتی اجازه نخواهند داد تا دیگر این گروه در مناطقی که پایه های برق جابجا هستند، جای پا پیدا کنند.