- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

انتقاد شبکۀ زنان افغان از سهم مشارکت زنان در سکتور امنیتی

شبکه زنان

 

شبکۀ زنان افغان می‌گوید که یافته‌های آنها نشان می‌دهد که هنوز هم نقش زنان در سکتور امنیتی بسیار اندک است.

 

سمیرا حمیدی رئیس هیئت مدیرۀ این شبکه روز گذشته هنگام یافته‌های نخستین گزارش نظارتی سالانۀ شان در مورد تطبیق پلان عمل ملی در افغانستان پیرامون قطعنامۀ ۱۳۲۵ گفت: تا اکنون دستآوردهای زنان در سکتور امنیتی چشمگیر نبوده است.

 

وی افزود:

 

” یافته‌های ما نشان می‌دهد که نقش زنان در سکتور امنیتی که وزارت‌های دفاع و داخله بسیار پایین است.”

 

خانم حمیدی همچنان گفت: روند استخدام زنان و دختران در اردوی ملی کشور نیز بسیار به کندی پیش می‌رود.

 

از سوی هم مقامات وزارت داخله که در این نشست حضور داشتند گفتند که در یک سال گذشته کارهای زیادی را بخاطر توانمند سازی زنان انجام داده و این تلاش‌ها ادامه دارد.