افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 29 مارس , 2017 لینک کوتاه خبر :

انتقال آثارباستانی به خارج ازکشورممنوع شد!

وزارت اطلاعات وفرهنگ

در جلسه اعضای کمیته باستان شناسی، فیصله شد که گمرک های افغانستان بدون اجازه وزارت اطلاعات وفرهنگ انتقال آثار باستانی را به خارج ازافغانستان اجازه ندهد.

دراین جلسه روی ایجاد یک موزیم درکابل، بررسی قرار داد با موسسه دافا، فهرست بندی آثار موزیم سلطانی ، راجستر آثار غیر باستانی غزنی و فیصله کمیته باستان شناسی در مورد انتقال آثار به خارج از افغانستان برای به نمایش گذاشتن بحث صورت گرفت.

کمیته باستان شناسی فیصله کرد که یک موزیم ساخته شود که درآن آثار باستانی نورستان به نمایش گذاشته شود و مواد توافق نامه با موسسه دافا بازنگری شود و بعداز آن روی تمدید قرارداد آن بحث صورت گیرد .

همچنان کمیته باستان شناسی فیصله کرد که آثار موزیم سلطانی فهرست بندی شود و بعد به اعلان داده شود تا مالک آن مراجعه کند ودرغیر آن کمیته در زمینه تصمیم اتخاذ میکند و آنگاه مالک موزیم سلطانی حق شکایت را نخواهد داشت.

در مورد انتقال آثار باستانی به خارج از افغانستان کمیته فیصله کرد که گمرک های افغانستان بدون اجازه وزارت اطلاعات وفرهنگ انتقال آثار باستانی را به خارج ازافغانستان اجازه ندهد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار