- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

انتقاد کمیسیون امور داخلی ولسی جرگه از حضور نیافتن رئیس اداره ارگان های محل

[1]

اعضای کمیسیون امور داخلی، تحکیم سرحدات، امنیت ملی و ادارۀ محلی ولسی جرگه به ریاست میردادخان نجرابی روز سه شنبه از حضور نیافتن مکرر رئیس ادارۀ ارگان های محلی به این کمیسیون به شدت انتقاد نموده، تأکید کردند: اگر وی در جلسۀ بعدی کمیسیون پیرامون اختلاس ششصدهزار دالر در یک پروژۀ ولایت تخار پاسخ ارائه نکند، موضوع به جلسۀ عمومی مطرح و رئیس ارگان های محلی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
همچنین عبدالرئوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در بازدید از این کمیسیون گفت: اعضای این کمیسیون باید مطابق صلاحیت های قانونی شان بر عملکردهای نیروهای امنیتی و مصارف مالی این نهادها به ویژه وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره مستقل ارگان های محل، نظارت نمایند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ولسی جرگه، در ادامه این جلسه نایب اول ولسی جرگه، نیز هماهنگی میان ارگانهای امنیتی کشور در راستای تحکیم امنیت و آمادگی جهت دفع حملات تروریستی را ضروری پنداشته، تأکید کرد که به خاطر رسیدن به این اهداف باید افراد شایسته و مسلکی در نهادهای امنیتی جابجا گردد.
در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون، روی اوضاع امنیتی کشور بحث و تبادل نظرصورت گرفت و معین امنیتی وزارت امور داخله، قوماندان زون 202 شمشاد و رئیسان مالی وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی پیرامون مسائل مالی ادارات مربوط و موضوعات امنیتی و استخباراتی به پرسش های اعضای کمیسیون پاسخ ارائه کردند.
مسائل استخباراتی و امنیتی کشور به ویژه ناامنی های اخیر در ولایات کاپیسا و پروان در این کمیسیون و نیز در مورد مسئلۀ قتل پنج تن ازساکنان غوربند با مسئولان امنیتی پرسش هایی مطرح گردید و از آنان خواسته شد تا اقدامات عملی مؤثر را در زمینه روی دست گیرند.

آواپرس