- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

انتقاد مشرانو جرگه از گسترش دامنه نا امنی ها در کشور

مشرانو جرگه

اکثریت سناتوران در نشست استجوابیه امروز نسبت به گسترش دامنه نا امنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و بر بی توجهی مسئولین امور در این راستا انتقاد کردند.
مشرانو جرگه افغانستان، در پیوند به نا امنی های اخیر وزیر امور داخله، سرپرست امنیت ملی و قوماندان امنیه کابل به نشست استجوابیه فرا خوانده است.

اکثریت سناتوران در نشست استجوابیه امروز نسبت به گسترش دامنه نا امنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و بر بی توجهی مسئولین امور در این راستا انتقاد کردند.

تاج محمد جاهد وزیر امور داخله، مسعود اندرابی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و عبدالرحمن رحیمی قوماندان امنیه کابل در این نشست به پرسش های سناتوران پاسخ ارائه کردند.

این در حالیست که در نتیجه حمله مرگبار روز سه شنبه هفته گذشته در شهر کابل ۶۴ تن کشته ۳۴۷ تن زخمی شدند.