- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

انتقاد از بدرفتاری پاکستان با مهاجرین افغان

 

بگفته وزارت امور مهاجرین افغانستان بازداشت و بد رفتاری با مهاجرین افغان در پاکستان خلاف تمام قوانین بین‌المللی مهاجرت می باشد.

حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز گذشته گفت، هر چند شماری از مهاجرین افغان در پاکستان از بازداشت رها شده‌اند اما پاکستان به اساس تعهداتش در مورد مهاجرین افغان عمل نمی‌کند.

 

با این حال سفارت پاکستان در کابل گفته‌است این حق پاکستان است که مهاجرین غیر قانونی و کسانی که بر آن‌ها گمان تروریست برده می‌شود را بازداشت کند.