افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 18 سپتامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

انتشار گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری

هشتمین گزارش شش ماهه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان میدهد که مبارزه با فساد در ادارات دولتی افغانستان با دستاوردهای خوبی به همراه بوده است.

 

یما ترابی یک عضو این کمیته روز گذشته در نشستی خبری درکابل گفت که برخی ادارات دولتی در عملی کردن پیشنهادات این کمیته درخصوص مبارزه با فساد اداری کارهای موثری را انجام داده اند:

 

” از جمع 380 سفارش این بار ما 128 یا سی وچهار فیصد آنرا دیده ایم که اجراات اش کامل شده که این برای ما یک دستاورد بزرگ است واین دستاورد را که فعلاً داریم بدون حمایت سیاسی رهبری حکومت وحدت ملی نمیداشتیم در عین زمان کارهای که صورت گرفته مهم است. ”

 

آقای ترابی حین نشر هشتمین گزارش شش ماهه این کمیته در خصوص مبارزه با فساد اداری از تلاش های حکومت در بخش های مختلف بخصوص بخش تدارکات یاد آوری کرد.

 

اما آقای ترابی گفت، هنوزهم چالش های در راستای مبارزه با فساد اداری وجود دارد که باید به آن رسیده گی شود.

 

هشتمین گزارش شش ماهه این کمیته از ماه جدی سال گذشته الی سرطان امسال تهیه شده است.

 

مسوولان کمیته مستقل و مشترک نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری میگویند برخی ادارات مبارزه با فساد اداری را درپلان های صد روزه شان جا داده اند.

 

به باور آنان برخی ادارات حکومتی به شمول وزارت مالیه، سرحدات و معارف به گونه غیرمستقیم مبارزه با فساد راعملی کرده وشماری دیگر وزارت ها و ادارات مستقل به شکل پراگنده بافساد مبارزه میکنند.

 

کمیته مستقل ومشترک نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری پیش ازاین نیز گزارشات را درخصوص مبارزه با فساد اداری درادارات مختلف دولتی به نشررسانده است.

 

درگو کاس یک تبعه خارجی که عضویت این کمیته را دارد،میگوید اقدامات حکومت درجهت مبارزه با فساد درتناسب به گذشته بطی شده است.

 

وی میگوید، نیاز است تا برای رسیده گی به خواست های مردم حکومت یک سیستم درست در زمینه مبارزه با فساد را ایجاد نماید.

 

دراین حال اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه ارزیابی کمیته یاد شده را درخصوص مبارزه با فساد اداری دقیق نمیدانند.

 

معصومه خاوری یکی از اعضای این کمیسیون گفت:

 

” نه اینکه جلو فساد را گرفته باشند بلکه به نظر من فساد دوچند هم شده از حکومت گذشته تا به امروز در داخل کارهای اداری شان هم هیچ گونه پیشرفتی وجود نداشته است نظر مثبت که آنها داده باشد آنقدر دقیق نیست. ”

 

خوشبینی ازتلاش های حکومت درجهت مبارزه با فساد اداری درحالی ابرازمیگردد که رهبران حکومت وحدت ملی همواره تاکید کرده که برعلیه فساد مبارزه جدی کرده وآنرا دراولویت های خود قرارمیدهد.

 

اما مردم عام به این باور اند تا زمانیکه افراد مفسد مورد مجازات قرار نگرفته وحکومت در جلوگیری از فساد اقدامات جدی نکند این پدیده از ادارات از بین نخواهد رفت.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار