- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

امنیت پروژه تاپی با عساکر افغان می باشد!

پروژه تاپی [1]

وزارت امور داخله می گوید که هزاران نیروی امنیتی برای تأمین امنیت هرچه بهتر و خوبتر پروژۀ تاپی توظیف شده اند.نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله گفت، آماده گی‌های لازم به منظور تأمین امنیت تطبیق پروژه تاپی در داخل خاک افغانستان گرفته شده‌است.

رحیمی گفت: هزاران نیروی امنیتی برای تأمین امنیت هرچه بهتر و خوبتر پروژۀ تاپی توظیف شده اند.

پروژه تاپی یک پروژه مشترک اقتصادی میان کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است ویکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی در سطح منطقه نیز می‌باشد.

کار عملی پروژه تاپی بیست روز پیش با برگزاری مراسم خاص در شهر هرات در غرب افغانستان افتتاح شد و در آن مراسم رهبران کشورهای عضو تاپی اشتراک کرده بودند.

تاپی یکی از مهمترین پروژه‌های اقتصادی در سطح منطقه یاد می‌شود که با تطبیق آن فرصت‌های همگرایی بیشتردر منطقه بوجود خواهد آمد.

پروژه تاپی لوله انتقال گاز است که ۱۸۱۴ کیلومتر طول دارد و قرار است کشور ترکمنستان از طریق افغانسان به کشورهای پاکستان و هند گاز صادر کند و افغانستان سالانه ۴۰۰ ملیون دالر از بابت حق العبور این پروژه درآمده خواهد داشت.