- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

امضای قرارداد ۸۸ پروژه توسط وزیر احیا و انکشاف دهات

نصیر احمد درانی

 

وزیر احیا و انکشاف دهات به ارزش ۲۶۳۱۹۷۹۲۱ افغانی  قرار داد ۸۶ پروژه را  با شورای های انکشافی قریه امضأ نمود .

 

نصیراحمد (درانی) وزیر احیا و انکشاف دهات قبل از امضا قرار داد ها از مصرف ۶۶ فیصد بودجه  انکشافی و ادامه این روند در ساخت و ساز پروژه های مورد نیاز روستائیان خبر داده بار دیگر به روسای شورا های انکشاف خطاب نمود تا پروژه ها را به زمان تعین شده و کیفیت عالی تطبیق نمایند.

 

وی گفت : قیمت پروژه های دیوار استنادی، کانال، سربند ها ،پل و پلچک ها و ترناب  که به کمک مالی بانک آسیایی از طریق پروگرام دفتر انسجام ساحوی در ولایات، بامیان، غزنی، پکتیا، سمنگان، سرپل، کابل، خوست، بلخ، بغلان، بدخشان، غور، تخار، کندز، ننگرهار و لغمان تطبیق میگردد، حاوی ۲۰۳۷۸۱۹۰۴  افغانی بوده و متباقی پول پروژه های متذکره  از طریق ریاست آبیاری در حفاری ۱۹۲حلقه چاه آب آشامیدنی صحی عمیق و نیمه عمیق در ولایات کندهار، پروان، غزنی، ننگرهار، هرات، فراه، فاریاب و کنر ها، اعمار ۱۸ باب ذخیره آب باران در مربوطات ولایت بادغیس و یک ذخیره فلزی به ظرفیت 2 هزار لیتر در قریه آقکبرک ولسوالی کشنده ولایت بلخ، تهیه آب ذریعه دو عراده تانکر در ولایت تخار، اعمار ۱۵ شبکه آبرسانی در ولایات غور، هرات، نورستان، دایکندی، بادغیس، یک شبکه آبرسانی در ولسوالی تڼي ولایت خوست، دو مبرز سیستم آبرسانی و ترمیم ۵ مبرز به این  سیستم در ولسوالی شرنه ولایت پکتیا به مصرف رسیده، تطبیق کننده گان، شوراهای انکشافی میباشند. از پروژه های آبرسانی نزدیک به ۶۲ هزار نفر بهره میبرند در حدود به پنجاه هزار روز کاری نیز ایجاد میگردد.

 

سپس به پرسش خبرنگار رادیوی سلام وطن دار در رابطه به خدمات آبرسانی به نیاز مندان پاسخ گفت .

 

در ختم این مراسم، میرداد خان رئیس شورای انکشافی وړه کلی ولسوالی تڼي ولایت خوست و عبدالنصیر رئیس شورای انکشافی ولسوالی قرغه ولایت لغمان و جمعه الدین رئیس شورای انکشافی میچد ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر به نماینده گی از دیگران تعهد سپردند  که پروژه های قرار داد شده را نه تنها به زمان تعین شده و با کیفیت خوب عملی میسازند، بلکه پس از بهره برداری به کمک مردم از پروژه ها حفظ و مراقبت دوامدار نموده، در همکاری دوامدار با مسوولین ریاست احیا و انکشاف دهات ولایات مربوط قرار دارند.