- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

امضای قرارداد تطبیق 80 پروژه انکشافی

این پروژه های انکشافی که بر اساس خواست ها و نیاز های مردم پلان شده است در طول یکسال در 14 ولایت کشور عملی خواهد شد.

 

نصیر درانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان روز گذشته حین امضای این قرارداد ها با مسوولین شورا های انکشافی محلی 14 ولایت در کابل گفت: دیوار های استنادی، کانال های آبرسانی، بند های آبی، ساخت جاده ها، اعمار مکاتب و ایجاد مراکز اجتماعی شامل این پروژه می باشد.

 

“در نشست امروز 80 پروژه به امضا می رسد که با تطبیق این پروژه ها یک صد و پنجاه و نه هزار نه صد پنج تن مستقیماً از آن مستفید خواهند شد و یک صد و شش هزار نه صد پنجاه روز کاری ایجاد خواهد شد.”

 

هزینه این پروژه که به دوصد پنجا و شش میلیون افغانی می رسد از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان و بانک انکشاف آسیایی پرداخته می شود.

 

به اساس معلومات وزارت احیا و انکشافات دهات، در هفت ماه گذشته، حدود هشت هزار و پنجصد پروژه انکشافی به هزینه حدود دوصد سی و پنج میلیون دالر در 34 ولایت افغانستان عملی شده است و میلیون ها تن از آن مستفید شده اند.

 

به گفته مقامات این وزارت برای مناطق دور دست کشور نیز ده ها پروژه انکشافی در نظر گرفته شده و در آینده نزدیک تطبیق خواهد شد.

 

مسوولین شورا های انکشافی محلی 14 ولایت با استقبال از این پروژه ها گفتند که باشنده های مناطق دور دست افغانستان بر علاوه نا امنی با مشکلات متعددی دیگر نیز مواجه اند و نیاز به عملی شدن پروژه های انکشافی دارند.

 

مسوول شورای انکشاف محلی بامیان در مورد چنین گفت:

 

“با در نظر داشت مشکلات که ما داریم این همه بسیار ناچیز است ما در همه بخش ها مشکلات زیاد داریم مانند بخش های صحی، معارف نوسازی و غیره.”

 

در این عین حاجی عبدالعزیز مسوول شورای انکشاف محلی بلخ در مورد مشکلات محل اش چنین می گوید.

 

“تهدید سیل وجود دارد که خانه های رهایشی و زمین زراعتی مردم را خراب می کند، توقع داریم که این پروژه ها ما را زیادتر سازند تا از تهدید سیل خاطر جمع باشیم.”

 

قبل از این نیز پروژه های زیادی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در برخی ولایات عملی شده است اما مردم از کیفیت پایین آن شکایت دارند.

 

آنان از حکومت می خواهند تا کار تطبیق این پروژه ها را نظارت کند و نگذارد که پول هنگفت آن حیف و میل شود.