افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 29 ژوئن , 2016 لینک کوتاه خبر :

امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و موسسه WSTA

تفاهم

 

به ارزش بیش از 500 هزار دالر امریکائی ، تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و موسسه خدمات تخنیکی واجتماعی وطن WSTA روز گذشته به امضا رسید.

 

هدف از این تفاهم نامه ، حصول اطمینان از رسیدگی به وضعیت بی جاشده های داخلی تحت عنوان مصونیت حقوقی ،همزیستی مبنی بر جامعه وارتقای ظرفیت بی جاشده گان در امور معیشت آنها از جانب موسسه WSTA در هماهنگی با وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در سطح ولایات زون مرکز برای بی جاشده های داخلی از اثر جنگ ونا امنی می باشد.

 

با تطبیق این تفاهم نامه که از جانب UNHCR حمایت مالی میشود در جهت تسهیل وتقویت روند استقرار پایدار ،اسکان مجدد ،ادغام محلی بی جاشده ها از اثر نا امنی ،حمایت از بی جاشده های متذکره جهت گذار از مرحله پاسخدهی اضطراری به مرحله دریافت راه حل های دایمی در سطح ولایات مربوط ،تحکیم روابط ودسترسی UNHCR به بی جاشده ها در ساحات که به آن دسترسی ندارند و رسانیدن کمک های آن کمشینری به فامیل های مستحق اجراآت واقدامات صورت خواهد گرفت .

 

تفاهم نامه مذکور از طرف  مهر خدا صبار رییس عمومی رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی ومحمد فاروق مسکینار رئیس موسسه WSTA به امضا رسید.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار