- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

امضای تفاهمنامه همکاری میان وزیر تحصیلات عالی و مسوول بانک ملی افغان

بر اساس یک تفاهمنامه میان وزارت تحصیلات عالی و بانک ملی افغان، این بانک به کارمندان وزارت تحصیلات عالی در بدل 50 درصد معاش ماهوار شان از یک سال تا بیست سال خانه، لوازم خانه و موتر خریداری می کند.

 

تفاهمنامه این همکاری میان وزیر تحصیلات عالی و مسوول بانک ملی افغان دیروز به امضاً رسید.

 

پیش از این نیز بانک های داخلی کشور با وزارتخانه های مختلف قرار داد های همکاری ها را به امضا رسانده اند.