- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

امریکا 4000 عسکر دیگر را به افغانستان اعزام می کند

 

یک مقام امریکایی می‌گوید وزارت دفاع این‌کشور تقریباً 4000 عسکر دیگر را به افغانستان خواهد فرستاد.

چنین امیدواری وجود دارد که با ارسال این تعداد عساکر امریکایی به افغانستان جنگ اکشور از حالت رکود بیرون براید.

این مقام امریکایی که نامش ذکر نشده به آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفته‌است وزیر دفاع امریکا جیمز متیس شاید در چند روز آینده تصمیم فرستادن این تعداد عساکر امریکایی را به افغانستان نهایی بسازد.

اما سخنگوی وزارت دفاع امریکا جیف دیویس گفته‌است تا هنوز در مورد تعداد عساکر امریکایی که به افغانستان می‌روند تصمیم گرفته نشده‌است.

هم اکنون ۸۴۰۰ عسکر امریکایی در افغانستان مستقر اند که به قوای افغان تعلیم و مشوره می‌دهند.

از سال ۲۰۰۱ به اینسو ۲۴۰۰ عسکر امریکایی در افغانستان کشته شده‌اند.