- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

امریکا ریچارد اولسن را به حیث نماینده جدیدش در افغانستان و پاکستان تعیین کرد

ریچارد اولسن به حیث نماینده تازه ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان تعیین شده است.

 

او جانشین دان فیلدمن شده، کسی که ماموریت اش در هژدهم سپتمبر امسال به پایان رسید.

 

بر اساس خبرنامه وزارت خارجه امریکا، آقای اولسن رسماً به تاریخ هفدهم نومبر به حیث نماینده آنکشور برای افغانستان و پاکستان به کارش آغاز خواهد کرد.

 

وی مسوولیت آن برنامه ها و پلان ها را به عهده دارد که با در نظرداشت منافع امنیت ملی امریکا، برای ثبات و رفاه در افغانستان و پاکستان تطبیق می شود.

 

ریچارد اولسن پیش از این بحیث سفیر امریکا در پاکستان کار کرده و همچنان در امور انکشافی و اقتصادی سفارت ایالات متحده در کابل وظیفه داشت.

 

وی بحیث سفیر امریکا در امارات متحده عربی نیز کار کرده است.