- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

امریکا در بن بست نیروی هوایی افغانستان!

نیروی هوایی

یک پایگاه خبری امریکایی در راپوری نوشت: امریکا در طولانی‌ترین جنگ خود که نشانی از فروکش کردن آن نیست،‌ به بن‌بست رسیده است.

هیل نوشت: جنرال نیکلسون در راپور به کمیته دفاعی سنا خواستار توجه بیشتر به شکست در ایجاد یک نیروهای هوایی کارآمد، موثر و پایدار افغانستان شده است.

نیکلسون افزود: پشتیبانی هوایی و جابه جایی سریع از طریق هوا دو نقطه ضعف اردوی افغانستان است که باید آنرا را رفع کنیم.

هرچند نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان بعد از طالبان بازسازی شدند،‌اما از کمبود نیرو، فساد، لجستیک و نگهداری تجهیزات و نیروی هوایی کارآمد رنج می‌برد.

امریکا و ناتو در سال 2007 بازسازی نیروی هوایی افغانستان را شروع کردند، اما این کار مانند سایر تلاش‌ها در کشور بزودی در سوء مدیریت غوطه ور شد.