- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

امرالله صالح خطاب به رهبران حکومت: با اظهار امیدواری و انشاالله گفتن کشور درست نمی شود!

امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی و رهبر روند سبز افغانستان نامه سرگشاده ای به اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله نوشت.

آقای صالح این نامه سر گشاده را امروز چهارشنبه (۱۸ حوت) به صفحه اجتماعی فیسبوکش نشر کرده است.

نامه سرگشاده امرالله صالح به این عنوان شروع شده است:

جنابان عالی !

از داخل شدن انتحاری ها به شفاخانه چهارصد بستر سردار محمد داود خان برایتان میگویم تکان دهنده است، شرم آور است، ننگین است.

اینکه دیگر هدف غیر نظامی و ملکی نیست که ما به آدرس طالب لعنت بفرستیم و آن را محکوم کنیم. این وظیفه و ماموریت طالب است که بکشد و ویران کند.

در سال ۲۰۱۰ بخاطر یک فیر راکت بالای خیمه لویه جرگه من استعفا کردم، به زعم بسیاری ها وادار به استعفا شدم، به آن کار خویش افتخار میکنم، ده روز پس از استعفایم آقای کرزی تمام محافظین ام را خلع معاش کرد و میخواست من از وطن فرار کنم، نکردم و همینجا هستم.

در آن حمله هیچ کس کشته نشده بود و به هیچ کس آسیبی نرسیده بود.

من در این هفت سال هیچگاهی از کارکرد خود در امنیت ملی نه گفته و نه هم نوشته ام، در آن زمان من قطعه نخبه ضربتی عملیات های خاص را ساختم و هیچگاهی از آن قطعه در کار های غیر مسکلی کار نگرفتم، وقتی مادرم وفات کرد گفتند که امنیت فاتحه را این قطعه بگیرد، من مخالفت کرده و گفتم که وظیفه این قطعه تامین امنیت فاتحه گیری و طویخانه نیست.

حالا نیرو های همان قطعه در پشت در های مقامات مختلف دولتی پیره داری میکنند و مصروف تامین امنیت فاتحه خانه و طویخانه اند، این یک نمونه بسیار کوچک است، از همان قطعه برای اسکورت اطفال و خانواده مقامات استفاده میگردد، از صد ها فروپاشی فقط یکتای آنرا در این یاداشت نوشتم صرفا یکتا.

جنابان محترم.

شما بهتر از من میدانید و دقیق با خبر هستید که نهاد های امنیتی کشور از سر پاشیده اند و فرو ریخته اند، نمیخواهم به جزئیات بروم، اگر به حرف من باور ندارید از مردم و همکاران بین المللی ما بپرسید که چه میگویند.

اگر به جزئیات بروم تف سربالا میشود و دشمن از این یاداشت من زیادتر استفاده خواهد کرد، شما با اظهار امیدواری و انشاالله گفتن وضعیت را بهبود بخشیده نمیتوانید، نا ممکن است.

من این یاداشت را از نهایت و شدت عصبیت وطن دوستی به شما نوشتم . نه از روی انتقاد، قرار بود که از موسم زمستان برای بهبود امور امنیتی و نظامی کار گرفته میشدۀ نشد.

ما با همان توانایی های کاهش یافته سال پار به جنگ تازه و دشمن قویتر میرویم. اگر فردا مقامات چند رده بالا در نهاد های امنیتی شرافت و وقار استعفا را از خود نشان ندادند آنها را برطرف کنید.

با این برطرفی خواهید دید که به قلب های مردم راه میگشایید. خرد جمعی و درک مردم را دست کم و نادیده نگیرید. لطفا. لطفا. حمله یی ازین تکان دهنده تر و شرم اور بوده نمیتواند.

یقین دارم مقامات بلند امنیتی شما امروز هم مصروف مراسم تجلیل از روز زن هستند. خدا یا صبر نصیب گردان.