افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 28 اکتبر , 2014 لینک کوتاه خبر :

امتیازات بیشتر برای اعضای کمیسیون ضروری است؟

اعضای کمیسیون قبلی و بعضی اشخاص دیگر در حال توطئه برای کمیسیون های انتخاباتی فعلی هستند تا نتوانیم کار خود را که مهیا کردن زمینه ی انتخابات پارلمانی است به خوبی انجام دهیم.

انتقادها از کمیسیون های انتخاباتی روبه افزایش است. از امتیازگیری های اعضای این کمیسیون تا متهم شدن به ایجاد بحران انتخاباتی از این موارد محسوب می شود. بسیاری از مردم بر این باورند که اعضای کمیسیون بیشتر از این که به فکر برگزاری انتخابات سالم باشند برای کسب منفعت های شخصی و مالی در این کمیسیون شامل شده اند. خواست مردم از دولت وحدت ملی پس از تشکیل این بوده که هر چه زودتر مساله ی اصلاحات کمیسیون های انتخاباتی را مطرح بسازد اما اکنون که نزدیک به سی روز از آغاز این حکومت گذشته است کاری در این راستا انجام نشده است.

سریر احمد برمک یکی از کارمندان کمیسیون انتخابات در برنامه «یکصد روز نخست» گفت: بیشتر اعضای کمیسیون انتخابات در پی مسایل انتخاباتی بودند و نه امتیازگیری. امتیازاتی که حکومت برای کمیسیون های انتخاباتی در نظر گرفته با سنجش موقعیت و شرایط امنیتی کشور بوده است. اکثریت این امتیازها از سوی حکومت تکمیل و تطبیق نشده است.

وی دادن امتیازات بیشتری را برای کمیسیون های انتخاباتی ضروری دانست و افزود: جایگاه کمیسیون های انتخاباتی بالاتر از موقف وزیر است زیرا کمیسیون های انتخاباتی نظام حکومتی را مشروعیت می بخشند. بیمه بودن این اعضا به معنای مصونیت کاری آنها است و ضروری می باشد. موترهایی که در اختیار ما است ملل متحد برای مصونیت و تامین امنیت ما تامین کرده است. از ده سالی که از فعالیت کمیسیون ها گذشته است برای اولین بار حکومت افغانستان ده عراده موتر زرهی خریداری کرده است در حالی که تا کنون تمام وزرا و حتی معاونین آنها موترهای زرهی داشته اند و موقف کمیسیون بالاتر از وزرا است.

برمک درخواست کمیسیون را برای گرفتن مقداری پول از دولت به منظور کرایه خانه را طبیعی دانست و اظهار داشت: ما به عنوان اعضای کمیسیون انتخابات در موقعیتی قرار داریم که مردم به خانه های ما مراجعه می کنند و از ما کار می خواهند بنابراین باید خانه ای متناسب با کار خود داشته باشیم.

سریر احمد برمک، فضای منفی موجود بر علیه کمیسیون های انتخاباتی را توطئه ی کارشناسان انتخابات برای تغییر اذهان مردم نامید و گفت: معاش ما به اندازه ی یک وزیر است. دو لک افغانی معاش داریم که 40 هزار آن را به دولت به عنوان تکس می دهیم. ما از سازمان ملل متحد یک دالر هم معاش نگرفتیم ولی موتر ضد گلوله در اختیار ما گذاشته است، در حالی که در زمان کمیسیون قبلی که در راس آن جناب معنوی قرار داشت هم از ملل متحد و هم از دولت، اعضا معاش می گرفتند.

به باور کارمند کمیسیون انتخابات، رفتن اعضای کمیسیون انتخابات به شمول رییس کمیسیون به هند برای تداوی و درمان غیرقانونی نیست زیرا این پول و رفتن به هند در اصل برای تداوی اعضای کمیسیون داده شده و شامل تداوی اعضای خانواده و فامیل آنها نمی شود. در قانون دولت تصریح شده که اجناس تجملی نباید برای اعضای کمیسیون خریداری شود و من به همین علت از خریدن تلیفون و دیگر وسایل غیرضروری امتناع کرده ام.

وی در مورد امتیازهایی چون 70 کیلو شیرینی خشک و 30 کیلو چاکلت برای روزهای عید اعضای کمیسیون و همچنین مصرف بیش از یک میلیون افغانی برای مهمانان آنها گفت: این درخواست فقط برای روزهای عید نبوده و مصرف یک ماه کمیسیون بوده است. این میراث از کمیسیون پیشین باقی مانده و بیش از چهار ماه است که این درخواست متوقف شده است. مهمانان ما خبرنگاران، کارمندان عالیرتبه و سفرا و همکاران ما بوده اند و در مواقع لازم برای پذیرایی از همکاران و مهمانان این پول مصرف شده است. 9 تن کارمندان کمیسیون در جایگاهی بالاتر از وزیر می باشند که مصارف ضروری خود را نیاز داشته است. تمام این بودجه از دولت نبوده و بخشی از آن توسط بودجه ی کمکی برای روند بهتر کار پرداخت شده است.

برمک تصریح کرد: تا زمانی که ما کارمند عالیرتبه ی دولت هستیم و تا زمانی که در آن مقام هستیم، نیاز به امکانات داریم و از آن استفاده می کنیم اما کسانی هستند که از امکانات کمیسیون سوءاستفاده کرده اند و حتی کسانی بوده اند که از گذشته تابه امروز این امکانات را در اختیار دارند. مشکلات و مسایلی که در جریان انتخابات صورت گرفت در نتیجه ی تهداب غلطی بود که از کمیسیون قبلی به میراث مانده بود.

ما حتی 50 درصد امکانات اعضای کمیسیون انتخابات کشورهای دیگر را نیز در اختیار نداریم. در صورتی که شرایط امنیتی کشور مناسب گردد ما حاضر هستیم برای کاهش مخارج کمیسیون از موترهای زرهی و ضدگلوله صرف نظر نماییم. همچنین در صورتی که دولت آپارتمانی را به ما بدهند ما نیازی به پول کرایه خانه نیز نخواهیم داشت. شرایط حال حاضر کشور ما را وادار و ناگزیر ساخته است که از چنین امکاناتی استفاده کنیم.

سریر احمد برمک در پایان افزود: ما تقریباً از کار خود رضایت داریم چون نسبت به کشورهای همسایه انتخابات موفقی داشتیم. اعضای کمیسیون قبلی و بعضی اشخاص دیگر در حال توطئه برای کمیسیون های انتخاباتی فعلی هستند تا نتوانیم کار خود را که مهیا کردن زمینه ی انتخابات پارلمانی است به خوبی انجام دهیم.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار