- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

امتحان کانکور در دانشگاه مرکزی کابل آغاز شد.

امتحان کانکور با اشتراک بیش از هزار تن از فارغین صنوف دوازدهم در دانشگاه مرکزی کابل آغاز شد.
این امتحان سه روزه در دانشگاه های پلی تکنیک، مرکز، طب و تعلیم و تربیه در سه مرحله صنوف دوازدهم، متفرقه و بکلوریا برگزار می شود.
قابل ذکر است که امتحان کانکور در حالی در کابل دایر می گردد که اشتراک کنندگان از بررسی درست پارچه ها و نتایج عادلانه امتحان، مطمئن نیستند.
آنان از برخوردهای تبعیض آمیز مسئولین وزارت تحصیلات عالی هراس دارند و می گویند که تجربه سال های گذشته نشان می دهد که هنوز هم  در افغانستان روابط بر ضوابط حتی در سطح دانشگاه ها حاکم است و از دخالت برخی ارگان ها نگرانی دارند.
این در حالی است که در اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی آمده است که کانکور سال۱۳۹۲ ملي، رقابتي، سرتاسري و شفاف است و هيچ فرد يا ارگاني در آن دخالت ندارد .
در اطلاعیه تصریح شده است که يگانه راه شموليت در دانشگاه ها و مؤسسات تحصيلات عالي، شايستگي، لياقت و اخذ نمرات معياري توسط داوطلبان مي باشد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که داوطلبان کانکور فريب عناصر جعلکار را نخورند و این افراد را به ارگان هاي امنيتي معرفی نمایند…