- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

القاعده معضلی جهانی

القاعده یک معضل جهانی است وبر سر آن رقابتهای منطقه ای وجود دارد. یکی از کشورها حمایت کرده و دیگری آن راسرکوب می کند. تا وقتی اوضاع اینگونه باشد از تروریزم ها استفاده ابزاری شود و قدرت های بزرگ از آن سود ببرند.

 

رد پای تازه القاعده آمریکا را نگران ساخته است. رییس استخبارات آمریکا از ظهور دوباره القاعده در بخش هایی از افغانستان و پاکستان هشدار می دهد. این مقام آمریکایی می گوید که علایم و نشانه های بازگشت این شبکه هراس افکن مشاهده شده است. به گفته وی، اعضای شبکه القاعده در منطقه به مرحله ای رسیده اند که تا به دستاورد برسند و می کوشند تا بار دیگر به آمریکا حمله کنند. آمریکا بیش از سیزده سال با هدف سرکوب القاعده و دیگر تروریست ها به افغانستان لشکر کشی کرده است. اما چرا هنوز این گروه مایه نگرانی آمریکا است؟

 

احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی، در برنامه «فراخبر» گفت: هنوز در افغانستان و پاکستان تروریزم فعال است و ریشه القاعده و تروریزم از بین نرفته است. حامیان تروریزم فعال هستند و امکانات مالی و نظامی به آنها می رسد. آمریکا هم بیش از ده سال در منطقه حضور داشته اما مبارزه ای نکرده است که القاعده را ریشه کن سازد و از بیخ و بن از بین ببرد. القاعده یک معضل جهانی است وبر سر آن رقابتهای منطقه ای وجود دارد. یکی از کشورها حمایت کرده و دیگری آن راسرکوب می کند. تا وقتی اوضاع اینگونه باشد از تروریزم ها استفاده ابزاری شود و قدرت های بزرگ از آن سود ببرند، از بین بردن آن برای افغانستان، مانند خواب خواهد بود.

 

وی، در خصوص حضور القاعده در منطقه بیان داشت: همه در گذشته فکر می کردند آمریکا بسیار قدرتمند است و می تواند القاعده را ریشه کن کرده و افغانستان را آرام سازد اما بعد از مدتی فهمیدیم که اینگونه نیست. آمریکا هم برای حمایت ورشد تروریزم فعالیت می کند و هم برای سرکوب آنها تجربه دارد. یعنی آمریکا القاعده و داعش را خود حمایت کرده و گه گاه آنها را سرکوب نیز می کند. بنابراین حرف رییس استخبارات آمریکا را باید جدی گرفت. چرا که این گروهها تحت حمایت خودشان هستند و آنها بهتر می دانند که چنین حملاتی وجود خواهد داشت.

 

سعیدی، در خصوص علت انتقال القاعده از کشورهای عربی به کشورهای آسیای میانه بخصوص افغانستان، توسط آمریکا ابراز داشت: آمریکا در کشورهای عربی بخصوص در مناطق خلیج فارس، منافع اقصادی و سیاسی بزرگی دارد و علاقمند نیست که گروه های القاعده و تروریستی در این مناطق و کشورهای عربی، فعال باشند. آمریکا در کشورهای آسیای میانه و منطقه ما بخصوص افغانستان منافع اقتصادی بزرگی ندارد. اگر گروه های تروریستی که در کشورهای عربی هستند، آهسته آهسته به طرف کشورهای آسیای میانه حرکت کنند، می توانند آنقدر که در کشورهای عربی به منافع آمریکا ضربه می زنند، در کشورهای آسیای میانه این ضرر را جبران کنند.

 

این آگاه سیاسی، افغانستان را مرکزی برای مجادله قدرتهای بزرگ دانسته و بیان داشت: آمریکا استخباراتی دارد که می خواهد به نحوی به دنیا بفهماند که این پدیده وجود دارد و القاعده قرار است دوباره فعال شود و در افغانستان و پاکستان یک بار دیگر سربلند کند. این موضوع نشان می دهد که هرروز بازیهای سیاسی در افغانستان پیچیده تر می شود. افغانستان متاسفانه جایگاهی برای رشد تروریزم شده است و این تروریزم ها هم ابزارهایی در دست قدرت های بزرگ هستند. تا این جایگاه و این دیدگاه تغییر نکند، چالش ها دامنگیر ما خواهد بود. فقط یک راه وجود دارد برای اینکه از این چالش ها بیرون آییم و آن هم این است که تقویت و نیرومند شویم.

 

سعیدی، این اعلام استخبارات آمریکا را برای تثبیت حضور خود در افغانستان می داند و می گوید: آمریکا علاقمند نیست که تا پنجاه سال دیگر هم افغانستان را ترک کند. بخصوص منافعی که در هلمند دارد، منافعی که در بگرام دارد و منافعی که در نقاط دیگر افغانستان دارد و سالها برای آنها برنامه ریزی کرده است به وی اجازه نمی دهد که افغانستان را ترک کند. آمریکا برای اینکه حضور درازمدت خود را در این منطقه نشان دهد سناریو سازی هم می کند. اعلام استخبارات آمریکا نشان می دهد که حتی اگر طالبان هم به پروسه صلح بپیوندند، جنگ خاتمه نمی یابد چرا که القاعده در راه است و حضور فعال ما آمریکایی ها تا پنجاه سال دیگر هم در افغانستان نیاز است.