- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اقوام کوچی نقش تاثیرگذاری در مسایل ملی دارند!

[1]

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که تلاش دارد تا در انتخابات آینده نقش این حزب را در ولسی جرگه و حکومت گسترش دهد با اعلام حمایت از اقوام کوچی از آنها خواسته تا در انتخابات پیش رو حضور پرشوری داشته باشند.

حکمتیار در دیدار با بزرگان اقوام کوچی گفت: مانند سایر اقوام محروم، محرومیت کوچی‌ها نیز پایان یابد زیرا به گفته‌ وی آنها در مسایل ملی نقش مهمی دارند.

وی از دولت خواست تا به حقوق کوچی‌ها مانند سایر اقوام رسیده‌گی کند و به روند غصب زمین نیز پایان دهد.

گفته می‌شود که این اظهارات حکمتیار کنایه به اقوام ولایت‌های مرکزی بوده است.

رهبر حزب اسلامی با تاکید به لزوم اتحاد اقوام کوچی گفت: ما ولسی جرگه قدرتمندی تشکیل می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم تا مفسدان و غاصبان زمین بار دیگر به قدرت برسند.

به نظر می‌رسد که حکمتیار با اعلام حمایت از اقوام کوچی درصدد کسب آرای آنها در انتخابات آینده پارلمانی به نفع حزب اسلامی افغانستان است.

پیش از این نیز عمر نثار مدیر مرکز مطالعات افغانستان مدرن گفته بود که حکمتیار برای ایجاد ایتلاف گسترده در ولسی جرگه با هدایت رای پشتون‌ها در جنوب و شرق افغانستان تلاش دارد تا حکومت آینده افغانستان را کنترول کند.

به گفته‌ مدیر مرکز مطالعات افغانستان، حکمتیار بر خلاف سیاستمداران احزاب شمالی افغانستان خواستار نظام فدرالی نیست بلکه من‌حیث یک ملی گرای پشتون خواستار تقویت قدرت حکومت مرکزی است.

از سوی دیگر ژورنال آسیایی درباره تروریزم در راپوری قبل از این اعلام کرده بود که ملی گرایان پشتون در داخل و بیرون دولت افغانستان برای منافع شخصی شان اقوام کوچی را به تجاوز به ملکیت‌های سایر اقوام خاصتاً هزاره‌ها تشویق می‌کنند.

این در حالی است که اقوام کوچی با ورود به مناطق سر سبز در وُلسوالی برکی برک ولایت لوگر، مناطق مرکزی، وُلسوالی دایمیرداد و بهسود ولایت وردک بارها با مردم محلی درگیر شده بودند و ده‌ها ملکی را نیز کشته بودند.

سال گذشته نیز راپور‌هایی از حمایت هوایی چرخبالهای نظامی از اقوام کوچی در درگیری با مردم محلی در خوات ، کجاب و دیمیر داد ولایت وردک نیز نشر شده بود.