- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افغانستان دیار علما و ادبای دیروز و میدان تاخت و تاز امروز

افغانستان و برخی از کشورهای منطقه زادگاه علما، ادبا، شاعران، و فیلسوفان مشهور و پُرافتخار تاریخ بوده اما امروز این کشورها به میدان تاخت و تاز برای بر آورده شدن اهداف دیگران مبدل شده است.

 

مسوولان مرکز مطالعات منطقه یی افغانستان می گویند که برای ایجاد یک محیط زیست با امن و سالم، نیاز است تا نخست مردم نفس خود را مطابق ارزش های انسانی اصلاح کنند.

 

ادامه جنگ و به درازا کشیدن بحران ناامنی در افغانستان و خطر گسترش فعالیت گروه های تروریستی به کشورهای منطقه، سرانجام پای جمع کثیری از فعالان اهل قلم را برای بیرون رفت از مشکلات موجود به نشست منطقوی کشاند.

 

شرکت کننده گان نخستین سمپوزیم بین المللی تحت نام ” مکتب امنیتی هرات ” می گویند، تا زمانیکه ریشه های خشونت و افراطگرایی در نفس انسان خشکیده نشود نمی توان انتظار یک اجتماع پُر امن را در منطقه داشت.

 

این سمپوزیم از سوی مرکز مطالعات منطقوی افغانستان، برای دو روز در کابل برگزار شده است.

 

داوود مرادیان رئیس این مرکز، روز گذشته در صحبت با خبرنگاران گفت که مفاهیم عرفانی و تصوف اسلامی می تواند در شرایط موجود کلیدی حل بخشی از مشکلات به سطح کشورهای منطقه باشد.

 

وی گفت:

 

” کسانیکه حمله انتحاری انجام میدهند و کسانیکه یک دختر، یک زن و یک خواهر ما و شما را سنگسار می کنند این بر می گردد که از درون اینها به یک مشکل ناامنی مواجه هستند. ما صلح در منطقه و کشور خود نداریم چون ما صلح درونی خود را از دست دادیم. فلسفه عرفان صلح با خود است، وقتی که شما با خود به صلح رسیدید با خدای خود و با همسایه یی خود هم به صلح می رسید.”

 

شرکت کننده گان این سمپوزیم از کشورهای مختلف منطقه آمده اند، آنان می گویند که گسترش جنگ و ناامنی ها در نقاط مختلف کشور تاثیرات سوء بالای روان مردم به ویژه جوانان به جا گذاشته است.

آنان تأکید می کنند که افغانستان و برخی از کشورهای منطقه زادگاه علما، ادبا، شاعران، و فیلسوفان مشهور و پُرافتخار تاریخ بوده اما امروز این کشورها به میدان تاخت و تاز برای بر آورده شدن اهداف دیگران مبدل شده است.

 

عسکر حکیم شاعر و نویسنده تاجیکستانی، گفت که در شرایط موجود نیاز است تا برای ایجاد فرهنگ هم پذیری جوانان افکار صلح جویانه گذشته گان شان را مطالعه و عملی نمایند.

 

وی افزود:

 

” دانشمندانی که امروز در اینجا جمع شده اند و مباحث بسیاری با هم می کنند که به منفعت تمام منطقه خواهد بود. خوشبختانه ما امکان داریم که به گذشته خود روی بیاوریم و از آن ثروت بی بهایی که در این منطقه نهفته است برای پایداری دولت خود استفاده کنیم.”

 

در سال های اخیر نشست های متعددی ملی و منطقوی به هدف دریافت راه حل مناسب برای پایان مشکلات موجود در افغانستان برگزار شده که اکثراً نتایجی در پی نداشته و بیشتر جنبه نمادین و سمبولیک داشته است.

 

نویسنده گان افغان تأکید می کنند که عوامل بحران آفرینی در داخل کشور که همانا افکار خشونت گرا و افراطی می باشد به کمک عوامل خارجی سبب ادامه جنگ در کشور شده است.