- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افغانستان دروازه صلح را نبسته است!

عبدالله

 

ریاست اجرائیه گفت: افغانستان دروازه صلح را بروی تمامی گروه های مخالف باز مانده‌است.

بگفته داکترعبدالله گروه هایی که با ایجاد وحشت و هراس، تلاش رسیدن به اهداف شان را در افغانستان دارند پیروز نخواهند شد.

 

عبدالله عبدالله روز گذشته در نشست آغاز برنامه میثاق شهروندی در کابل، با اشاره به گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بار دیگر تأکید کرد که افغانستان در صلح را بروی تمامی گروه های مخالف باز مانده‌است.

 

آقای عبدالله اظهار امیدواری می‌کند که با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، دیگر گروه های مخالف مسلح نیز با دولت افغانستان یکجا شوند.