- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رییس جمهور: افغانستان بدون بازگشت مهاجران تکمیل نخواهد شد

اشرف غنی رییس جمهور افغانستان [1]

رییس جمهور اشرف غنی در سالروز خروج اردوی شوروی از افغانستان گفت: کشور بدون بازگشت مهاجران تکمیل نخواهد شد.

اشرف غنی در مراسم سالروز خروج اردوی سرخ از افغانستان یاد کسانی را که جانشان را در جهاد با شوروی گرامی داشت.

اشرف غنی تصریح کرد مردم افغانستان از هیچ فداکاری برای حفاظت از خاک کشورمان دریغ نکردند اما دولت‌های افغانستان همواره ناکام بوده است.

وی افزود: ملت ما پس از خروج شوروی، جنگ‌های داخلی، شورش‌ها و خشونت را پشت سر گذاشته است اما به این موضوع که هنوز به جایی نرسیده ایم باید اعتراف کرد.

رییس جمهور اشرف غنی اظهار داشت: یکی از دلایل پیروزی مردم بر نیروهای شوروی، اتحاد بود بنابراین برای شکست تروریزم در افغانستان نیز همه باید متحد شوند.

اشرف غنی اعتراف کرد معیار موفقیت تلاش‌های دولت افغانستان، باید بهبود وضعیت زنده گی مردم در کشور در نظر گرفته شود.

رییس جمهور تصریح کرد بیش از پنج ملیون نفر از مردم افغانستان در سایر کشورها مهاجرند بنا بر این بدون بازگشت آنها ملت افغانستان تکمیل نمی‌شود.

وی پیش از این نیز درباره بازگشت پناهجویان افغان در حالی تاکید کرده بود ناامنی‌ها و کشتار ملکیان در افغانستان افزایش یافته است و بر اساس راپور‌های بین‌المللی بیش از یک ملیون بیجا شده داخلی در کشور همچنان سرنوشت نامشخصی دارند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نارضایتی‌ها از حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده است و بسیاری از مردم کشور و احزاب به جریان اپوزیسیون حکومت پیوسته‌اند.